‘Обавештења’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих  лица  на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5.2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06 - 44/2015 -57  од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује     ...

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Топлификација“ у Пожаревцу

На основу члана 21. став 2. и члана  31. став 3. и  4,  члана 32. став 1,2. и 3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана  32. тачка 9) Закона о...

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. и  4, члана 32. став 1,2. и 3. и члана 33. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14), члана 32. тачка 9) Закона о...

Обавештење: Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца саопштава да је, поред проглашења редовне одбране од поплава на реци Млави и дежурства уведеног тим поводом, уведена и ванредна одбрана од унутрашњих вода у атару села Стари Костолац. Предузете су све мере предвиђене Оперативним планом одбране од...

Предлог листе реда првенства за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

На основу члана 6. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела Комисија за избор корисника социјалног становања Градске управе града Пожаревца на седници одржаној 04.03.2015. године је утврдила  Предлог листе реда првенства за избор...

Конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења кој су од јавног интереса за град Пожаревац

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'', бр. 51/09), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), и Закључка Градског већа града Пожаревца,...

Обавештење о сазваној јавној расправи

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 01-06-18 од 18.2.2015. године даје се следеће ...

Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање

Саопштење за медије Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање   Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције...

Сретењe – Дан државности Републике Србије

Град Пожаревац, по традицији, организује свечано oбележавање Дана државности Републике Србије – Сретења а ове године и јубилеја - 200 година од Другог српског устанка. Позивамо грађане да у недељу 15. фебруара присуствују овим свечаностима.  Сретење - Позивница...