‘Обавештења’

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-202/2014-11-1  од 26.11.2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р...

Без воде Стари корзо и Воје Дулића

Због превезивања постојећег цевовода на новоизграђени, на коме ће бити обављено и испирање, у уторак 2. децембра, од 8 сати, без воде ће бити потрошачи у улицама Стари корзо и Воје Дулића. Нормализација снабдевања водом се очекује током дана. ...

Подсетник: рок за измирење пореза на имовину и других локалних јавних прихода

Одељење локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике да је 15. новембар последњи рок за измирење пореза на имовину и других локалних јавних прихода. Тим поводом ће Одељење локалне пореске администрације радити продужено и то: 13. и 14. новембра (четвртак и петак) од 8-17 сати...

Кампања организације „Help“ за запошљавање

Инфо-кампања Немачка организација "Help" и град Пожаревац позивају СВЕ  грађане који желе да започну приватан посао, да 7. и 12 новембра 2014. године, у  16 часова, дођу у Центар за културу (конгресна сала). Пројекат је везан за донације којима би грађани започели приватан бизнис....

Оглас за избор корисника социјалног становања за стамбене јединице у Забели

На основу члана 10. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања  у стамбеним јединицама које у  власништву града („Службени гласник града Пожаревац“, број 8/14) и Закључка Градског већа од  01-06-181/2014-26 од 22. октобра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ...

Оглас за избор корисника социјалног становања – избеглих односно интерно расељених лица у Србији

На основу члана 10. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима   за избор корисника социјалног становања у стамбеним јединицама које су у  власништву Града („Службени гласник града Пожаревца“, бр.8/14) и Закључка Градског већа бр. 01-06-181/2014-25 од 22. октобра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ...

Продаја употребљаваних службених возила

ПРОДАЈА УПОТРЕБЉАВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ПОСТУПКУ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године ...

Обавештење о сазваној јавној расправи

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-180 од 16.10.2014. године даје се следеће О Б...

Одлука о измени Одлуке о додели награда и повеља града Пожаревца

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 14.10.2014. године, донео је О Д Л У К...