‘Обавештења’

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...

Јавни позив за обуку о пољопривредној пластеничкој производњи

УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ПОЖАРЕВАЦ Удружење Рома Браничевског округа из Пожаревца у сарадњи са Градом Пожаревцом и Пољопривредном саветодавном стручном службом Пожаревац, расписује Јавни позив за обуку о  пољопривредној пластеничкој призводњи Јавни позив за обуку Ромкиња и Рома о пољопривредној пластеничкој призводњи  у оквиру пројекта...

Конкурс за доделу стипендија студентима

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Обавештење за чланове бирачких одбора на изборима

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ БИРАЧКИХ ОДБОРА НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 16.3.2014. ГОДИНЕ ДА ЋЕ СЕ ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА РАД БИРАЧКИХ ОДБОРА ВРШИТИ ПОЧЕВ ОД ЧЕТВРТКА, 3.4.2014. ГОДИНЕ ОД 15,30 САТИ У САЛИ 11 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА. ИСПЛАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ САМО РАДНИМ ДАНИМА, ЗАКЉУЧНО...

Конкурс за доделу стипендија студентима

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2014. години Број: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. године  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава...

Обавештење о сазваној јавној расправи

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. службено од 5.3.2014. године, даје се следеће О...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац

На основу чл.38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“, бр. 8/12), и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-12/2014-5 од...