‘Обавештења’

Листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП за унапређење положаја Рома

 Листа за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију локалног акционог плана за унапређење положаја Рома...

Листа за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја старијих лица

 Листа за финансирање пројеката...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09), члана 1, 2 и 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13 и 3/14),  члана...

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења

  Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2015. години...

Списак учесника хуманитарног концерта

Списак учесника за 25.03.2015. 1. Плесни клуб Болеро 2. Плесни студио Амадеус 3. Љубомир Перуцица 4. КУД Пожаревац 5. Раде Савић 6. Слободан Боба глумац 7. "Djiudjicu" клуб Пожаревац 8. Андрија Марковић 9. Радмила Манојловић 1О. Миленко Павлов 11. Милан Васић 12....

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“,...

Листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења

 Листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица инвалидитетом у 2015. години...

Предлог листе – Узун Миркова

Предлог листе реда првенства за избор корисника социјалног становања у Узун Мирковој улици  Предлог листе...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5. 2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06-44/2015-56   од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р...