‘Обавештења’

Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи...

Проглашена ванредна ситуација

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца, због изузетно тешких проблема проузрокованих огромним количинама кишних падавина, донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Пожаревца и то: град Пожаревац, град Костолац, и села: Ћириковац, Кленовник, село Стари Костолац, Дрмно, Кличевац и Речица. Информације...

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-други закон и 41/09 ), и члана 32.став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине...

Усвојена стратегија одржавања манифестације 51. Љубичевских коњичких игара.

Одржана конситутивна седница Организационог одбора традиционалних, 51. по реду Љубичевских коњичких игара у Пожаревцу пре које је Градско веће за председника овог Одбора изабрало Александра Ђокића начелника Браничевског управног округа. Усвојена је стратегија одржавања манифестације 51. Љубичевских коњичких игара. Љубичевске коњичке...

Одлуке – Јавна предузећа

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Бр. 01-2968—1 Датум: 12.06.2014 П О Ж А Р Е В А Ц На основу члана 33 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП "'Водовод и...

Репрограм дуга физичких и правних лица на име извршених услуга JP

Поштовани, на основу закључка Градског већа града Пожаревца од 2.јуна 2014. године обавештавамо Вас да становништво и правна лица која имају неизмирене обавезе према јавним предузећима (ЈКП "Водовод и канализација", "Комуналне службе", "Топлификација") могу да се јаве истим ради закључења споразума о репрограму дуга. ...

Укинута ванредна ситуација

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца укинуо је ванредну ситуацију на делу територије Града у насељима: Бубушинац, Маљуревац и Брадарац. ...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница

 На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2006), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-107/2014-9 од 9.6.2014. године и Закључка...

Акција прикупљања прикупљања помоћи

Запослени у Градској управи града Пожаревца и чланови Председништва града спровели су акцију прикупљања прикупљања помоћи за угрожене у недавним поплавама. Прикупљено је 36.600 динара а тим новцем су набављена средства за исхрану и хигијену. Помоћ је донирана Црвеном крсту Пожаревац а намењена су угроженима...