‘Обавештења’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом Свете Тројице

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА Награда...

Саопштење за јавност о предузимању мера заштите од пожара

Обавештење Градске управе града Пожареваца, Групе за послове одбране и ванредне ситуације, а у вези предузимања превентивних мера заштите од пожара у циљу заштите имовине и здравља људи апелује се на становништво и правне субјекте о предузимању следећих мера: 1. Забрањује се свака употреба...

Рок за порез 15. мај

Одељење за послове локалне пореске администрације града Пожаревца подсећа суграђане да је 15. мај 2013. године последњи дан за плаћање обавеза за порез на имовину, грађевинско земљиште и фирмарину, а у смислу одредаба Одлуке о отпису камате....

Почела дератизација

Системска дератизација у Пожаревцу и Костолцу биће спроведена од 8. до 25. маја. Дератизацијом би требало да буду обухваћени стамбени објекти и домаћинства, депоније, шахте и гробља. Третман је за грађане бесплатан, саопштила је градска управа. Систематско уништавање штетних глодара требало би да се спроведе...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у 2013. години

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за друштвене далатности Датум: 29. април 2013. године ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ Актом Градског већа број 01-06-65/2013-7 од 26....

Јавна седница Комисије за планове града Пожаревца

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОБАВЕШТАВА Да ће се јавна седница Комисије за планове града Пожаревца, на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације Костолца и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Костолца на животну средину,...

Измене извештаја комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Број: 01-06-4/2013-14а 28.02.2013. године ИЗМЕНЕ ИЗВЕШТАЈА Комисије за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години Дана 29.03.2013. године Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години у саставу: др...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години број: 06-40-384/2013 датум: 07.03.2013. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ...

Обавештење – јавни увид у Нацрт Просторног плана

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б А В Е Ш Т А В А Да је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја...