‘Обавештења’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА  Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА   ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца бр. 01-06-58/8 од 10. 05. 2011. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06 -83/2014-6 од 28. 04. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује ...

Предлог листе за доделу стипендија студентима

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка суспендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-84/2014-1 датум: 25.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години број: 06-40-535/2014 датум: 11.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године бр. 01-06-52/7 од 10. 05. 2011. године,   и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-58/2014-9 од  3.4.2014. године,Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...

Јавни позив за обуку о пољопривредној пластеничкој производњи

УДРУЖЕЊЕ РОМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА ПОЖАРЕВАЦ Удружење Рома Браничевског округа из Пожаревца у сарадњи са Градом Пожаревцом и Пољопривредном саветодавном стручном службом Пожаревац, расписује Јавни позив за обуку о  пољопривредној пластеничкој призводњи Јавни позив за обуку Ромкиња и Рома о пољопривредној пластеничкој призводњи  у оквиру пројекта...

Конкурс за доделу стипендија студентима

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Обавештење за чланове бирачких одбора на изборима

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ БИРАЧКИХ ОДБОРА НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 16.3.2014. ГОДИНЕ ДА ЋЕ СЕ ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА РАД БИРАЧКИХ ОДБОРА ВРШИТИ ПОЧЕВ ОД ЧЕТВРТКА, 3.4.2014. ГОДИНЕ ОД 15,30 САТИ У САЛИ 11 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА. ИСПЛАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ САМО РАДНИМ ДАНИМА, ЗАКЉУЧНО...