‘Обавештења’

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-други закон и 41/09 ), и члана 32.став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине...

Усвојена стратегија одржавања манифестације 51. Љубичевских коњичких игара.

Одржана конситутивна седница Организационог одбора традиционалних, 51. по реду Љубичевских коњичких игара у Пожаревцу пре које је Градско веће за председника овог Одбора изабрало Александра Ђокића начелника Браничевског управног округа. Усвојена је стратегија одржавања манифестације 51. Љубичевских коњичких игара. Љубичевске коњичке...

Одлуке – Јавна предузећа

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Бр. 01-2968—1 Датум: 12.06.2014 П О Ж А Р Е В А Ц На основу члана 33 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП "'Водовод и...

Репрограм дуга физичких и правних лица на име извршених услуга JP

Поштовани, на основу закључка Градског већа града Пожаревца од 2.јуна 2014. године обавештавамо Вас да становништво и правна лица која имају неизмирене обавезе према јавним предузећима (ЈКП "Водовод и канализација", "Комуналне службе", "Топлификација") могу да се јаве истим ради закључења споразума о репрограму дуга. ...

Укинута ванредна ситуација

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца укинуо је ванредну ситуацију на делу територије Града у насељима: Бубушинац, Маљуревац и Брадарац. ...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница

 На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2006), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-107/2014-9 од 9.6.2014. године и Закључка...

Акција прикупљања прикупљања помоћи

Запослени у Градској управи града Пожаревца и чланови Председништва града спровели су акцију прикупљања прикупљања помоћи за угрожене у недавним поплавама. Прикупљено је 36.600 динара а тим новцем су набављена средства за исхрану и хигијену. Помоћ је донирана Црвеном крсту Пожаревац а намењена су угроженима...

Листа за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014. години

Комисија за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011-2015 године, по конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица, објављеном 29. априла 2014. године у листу ,,Реч народа" Пожаревац, након одлучивања...

Обавештење: штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца обавештава све грађане који су претрпели штету од поплава на својим пољопривредним парцелама, да се јаве шефовима месних канцеларија у селима и секретарима месних заједница у граду, најкасније до четвртка 5. јуна како би штета била евидентирана ради обезбеђивања...