‘Обавештења’

Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину

Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца  Преузми фајл...

Обавештење о сазваној јавној расправи

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-177 од 22.11.2013. године даје се следеће О Б...

Додела субвенција за пољопривредне произвођаче

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ Градоначелник града Пожаревца на основу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину број 01-06-146/3 од 25.09.2013. године, расписује јавни конкурс за следеће намене: ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА...

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Костолац

На основу члана 118. став 2. и 4. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),   сходно члану 2. став 2. и члану 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), доносим ОДЛУКУ о расписивању избора...

Обавештење грађанима са подручја Градске општине Костолац

НА ОСНОВУ  ЧЛАНА 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 104/09 И 99/11) И ТАЧКЕ 5. И 10. УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 15/12), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УПУЋУЈЕ О Б А В Е...

Бесплатни услужни сервис грађана

Услужни сервис грађана је бесплатни информативни сервис путем којег грађани могу сазнати информације о: Потребној документацији за подношење свих захтева, уверења итд. Све информације о локалној самоуправи, јавним предузећима, дирекцијама и установама у локалној заједници, укључујући радно време и бројеве телефона. ...

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2013. године, донео је О Д Л У К...

Решења: именовање директора Јавних предузећа

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу града Пожаревца“  Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу  Именовање директора Јавногкомуналног  предузећа  „Паркинг сервис“ Пожаревац  Именовање...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом 15. октобра

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Награда града...