‘Obaveštenja’

Dvadeset treća sednica Skupštine Grada Požarevca

...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1767/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sopotska br.15

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

               Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-11/2019-1-1 od  28.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K...

Obaveštenje – JP Toplifikacija

Tokom prethodne večeri ponovo je uspostavljena proizvodnja toplotne energije u okviru kostolačkih elektrana. Parametri sistema su u toku noći podizani i trenutno su na polazu iz termoelektrane ostvarene temperature koje odgovaraju aktuelnim vremenskim uslovima. U Kostolcu i okolnim seoskim naseljima uspostavljen je zadovoljavajući kvalitet grejanja...

Obaveštenje – JP Toplifikacija

Zbog problema u radu oba bloka termoelektrane Kostolac A, tokom prethodne noći i jutra došlo je do smanjenja proizvodnje toplotne energije. Sistem daljinskog grejanja od jutros radi sa sniženim parametrima i obezbeđuje umanjene potrebe za grejanje objekata na teritoriji čitavog Grada Požarevca. U...

Održana sednica Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca

Sednica Štaba za vanredne situacije održana je povodom najavljenih vremenski prilika za naredne dane. U cilju preduzimanja mera na sprečavanju i ublažavanju posledica formiranja snežnog pokrivača u narednom periodu preporučuje se da izvođači radova i upravljači puteva poboljšaju održavanje ulica i puteva...