‘Obaveštenja’

Rešenje o odbijanju – Klub borilačkih sportova „012“

...

Predlog liste za finansiranje godišnjih programa u olasti sporta na području grada Požarevca za 2019. godinu

...

SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 08.04.2019. DO 25.04.2019. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: Gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni,...

Dvadeset šesta sednica Skupštine Grada Požarevca

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unaređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Predlog liste Rešenja o odbijanju / odbacivanju...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta Galerije Milena Pavlović Barilli“ na katastarskoj parceli broj 993/1 K.O. Požarevac

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU DOKUMENTACIJA...