‘O Gradu’

Obaveštenje – početak, raspored i završetak radnog vremena u Gradskoj upravi Grada Požarevca

...

Obaveštenje u vezi izmene Odluke o organizaciji rada Centra za socijalni rad za vreme vanrednog stanja

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju vanrednog stanja („Sl.gl.RS“ br.29/20), radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i uredbom Vlade Republike Srbije o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl.gl.RS“ br.31/20), Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji...

Saopštenje Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca – izvođenje kućnih ljubimaca

Izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju biće dozvoljeno svakog dana od 20 do 21 čas, ali pod određenim uslovima. Građani mogu izvesti svoje ljubimce u šetnju u maksimalnom trajanju od 20 minuta i najviše 200 metara od mesta svog prijavljenog prebivališta i te šetnje se...

Službeni glasnici Republike Srbije – 38, 39, 40

Službeni glasnik Republike Srbije broj 38 Službeni glasnik Republike Srbije broj 39 Službeni glasnik Republike Srbije broj 40...

OBAVEŠTENjE O PRIMENI UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA MERA ZA VREME VANREDNOG STANjA U OBLASTI PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Dana 21.03.2020.godine stupile su na snagu izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (,,Službeni glasnik RS“ br.31/20, 36/20, 38/20 i 39/20), kojim se zabranjuje obavljanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koji će privredni subjekti...

Spisak prodavnica otvorenih u nedelju od 4 časa do 7 časova ujutru za penzionere i lica starija od 65 godina, za teritoriju Srbije

Spisak prodavnica: spisak-mp-objekata-nedelja...