‘O Gradu’

Besplatni mamografski pregledi

Poštovane sugrađanke, Svesni važnosti teme borbe protiv raka dojke, kao i rane dijagnostike i same prevencije, obaveštavamo vas da je kompanija Bambi uz podršku grada Požarevaca i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, pokrenula projekat „Važna si“ u okviru kojeg će...

Otvoren kabinet za informatiku u Politehničkoj školi u Požarevcu

Povodom proslave Dana Politehničke škole u Požarevcu, zamenik gradonačelnika Grada Požarevca Saša Pavlović i direktor škole Darko Radovanović otvorili su kabinet za informatiku vrednosti milion dinara. Kabinet za informatiku dobio je 17 novih računara sa monitorima i simulator za vožnju. Zamenik...

Odluka o dodeli nagrada i povelja Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19 i 10/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 7.10.2019. godine, doneo je   O...

Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca

...

Društvo učitelja prvoslavilo 35 godina postojanja

Prigodnom svečanošću u požarevačkom Centru za kulturu, Društvo učitelja opštine Požarevac obeležilo je 35 godina svog postojanja i rada. Društvo učitelja opštine Požarevac broji više od 200 članova. Pored svojih svakodnevnih aktivnosti u radu sa decom, kroz takav način organizovanja i druženja...

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu

Na osnovu čl. 59. stav 7. i 60. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 -...