‘О Граду’

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2019. години

...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1796/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Делиградска број 2

Идејно решење за изградњу објекта на КП БР 1796/1 КО Пожаревац у Делиградској улици број 2 у Пожаревцу Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу стамбено-пословне зграде...

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС

Обавештење о извођењу вежби са бојним МЕС. Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“.  Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 06. и 07.03.2019. године у времену од 07,00 до 18,00 часова, на простору полигона „Могила“ који...

Град Пожаревац имао презентацију на 41. Међународном сајму туризма у Београду

Туристичка организација Града Пожаревца презентовала је своје потенцијале на сајму туризма у Београду. Представљени су ергле Љубичево, Виминациум, Љубичевске коњичке игре, Пожаревачки мир, Галерија Милене Павловић Барили, Хиподром... На презентацији је говорио градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић који је истакао да...

Град Пожаревац приступио је покрету 3+

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић потписао је уговор са председником Удружења 3+ Владицом Гавриловићем из Чачка за чланство у покрету који подразумева да ће свака породица са троје или више деце постати власник Поносне картице која омогућује одређене попусте у продајним објектима, установама, јавним предузећима...

Град Пожаревац добио захвалницу Министарства одбране – Регионалног Центра Крагујевац

У Крагујевцу је одржан састанак Министарства одбране, Регионалног Центра Крагујевац, са представницима субјеката из њихове надлежности, на којем је додељена Захвалница граду Пожаревцу за остварену сарадњу у изградњи Система одбране и допринос у реализацији послова планирања припрема за одбрану. Град Пожаревац је један од ретких...