‘О Граду’

Одржана седница Градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца

Одржана је седница градског штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца. На дневном реду је била информација о предузетим мерама заштите од афричке куге свиња у циљу спречавања појаве, праћење кретања и контроле заразне болести за епизоотиолошко подручје Ветеринарско специјалистичког института Пожаревац и смернице...

Процена грађевинске вредности непокретности у јавној својини

У оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе'' завршена је обука и менторство за процену вредности непокретности  у јавној својини Града. Наиме, дводневна обука je завршена у јуну месецу, а саму обуку су похађали запослени у општинским управама које су партнери...

Упитник за грађане о раду локалне самоуправе

Позивамо Вас да учествујете у истраживању ставова грађана о раду наше локалне управе и установа којима је наша локална управа оснивач. Молимо Вас да попуните упитнике који се налазе у Услужном центру поднесака и омогућите нам да идентификујемо проблеме у свакодневном раду, као и да...

Пораст потрошње воде на територији Града

ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац обавештава своје потрошаче да се у претходном периоду којег карактеришу изузетно високе температуре, бележи знатан пораст потрошње воде на територији Града. С тим у вези, моле се потрошачи да наменски троше воду, како не би дошло до увођења рестриктивних...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Оглас за давање локација на коришћење за постављање привремених објеката типа киоск на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на основу члана 23. став 3. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/19 и 7/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског...