‘O Gradu’

Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca

Obaveštavamo Vas da će 22.09. i 23.09.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće „EKO SAN PLUS“ d.o.o. iz Beograda, Zemun, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Tretmani će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova, a planirano...

Cenovnik usluga JKP “Parking servis” Požarevac

...

Održana sednica SG Požarevca

Na sednici Skupštine Grada Požarevca za v.d. direktora Toplifikacije izabran je Slaviša Stojković, takođe su potvrđeni mandati za 10 novih odbornika koji su i položili zakletvu. Na početku drugog zasedanja Skupštine grada Požarevca, konstantovana je ostavka Darka Mirkovića, člana Gradskog veća zaduženog...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM 15. OKTOBRA – DANA OSLOBOĐENjA GRADA POŽAREVCA

JAVNI POZIV  ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM 15. OKTOBRA-DANA OSLOBOĐENjA GRADA POŽAREVCA   Nagrada Grada Požarevca dodeljuje se zaposlenima, privatnim preduzetnicima, mladim talentima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima i građanima za ostvarene izvanredne rezultate i dostignuća u...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 1336 K.O. Požarevac, u ul. Lole Ribara br. 5, u Požarevcu.

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“', br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i...

Obaveštenje – Sednica Komisija za planove Grada Požarevca

Obaveštavamo sve zainteresovane da je XLVII Sednica Komisija za planove Grada Požarevca zakazana za 16.09.2020. godine i da će se održati u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, sa početkom u 10 časova.             Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red: ...