‘О Граду’

Град Пожаревац је закључио Споразум о унапређењу локалног географско информационог система (ГИС)

Ову активност, предвиђену пројектом ,,Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту'' заједнички спроводе ове две општине а финансијску подршку од 71.750,00 евра је обезбедила Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО. ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пратећих техничких објеката у функцији главних погонских објеката Термоелектране „Костолац А“ на к.п.бр. 436/1 К.О. Костолац – град, у градској општини Костолац.

...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 07-320-106/2020 Датум:10.07.2020.год ПОЖАРЕВАЦ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДОНАЧЕЛНИК Број:07-320-107/2020 Датум:10.07.2020. год ПОЖАРЕВАЦ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА...

КОНКУРС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета...

Третман сузбијања комараца на територији града Пожаревца и Костолца

Обавештавамо Вас да ће се 22.07.2020. уколико се стекну повољни временски услови извршити третман сузбијања комараца уређајима са земље и из ваздуха на територији града Пожаревца и Костолца. Третман ће се вршити у периоду од 19 до 22 часа. Моле се пчелари да...