‘O Gradu’

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju za potrebe izgradnje pomoćnog objekta – nadstrešnice na k.p.br.1466 K.O. Požarevac, koji je izrađen od strane Privrednog duštva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ D.O.O. sa sedištem u Beogradu u Bulevaru Kralja Aleksandra broj 235/83

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 K.O. Požarevac, u ul. Knićaninovoj br. 2 u Požarevcu

      U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 i 37/201 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju novog pritvorskog odeljenja u sklopu kompleksa KPZ Požarevac – Zabela na k.p. br. 3056/18 K.O. Požarevac

...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za presvlačenje službenih lica i smeštaj opreme – za potrebe službe obezbeđenja, u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda Požarevac – Zabela na k.p. 3056/1 K.O. Požarevac

...

Obeležen Dan borbe protiv bele kuge

Povodom Dana borbe protiv bele kuge u svečanoj sali Gradske uprave Požarevac priređen je prijem za učesnike Međunarodne akademije o natalitetu, koja će biti održana sutra na Srebrnom jezeru. Saša Stević, idejni tvorac ove manifestacije, kazao je da je ovogodišnja manifestacija zamišljena sa mnogo...

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVACA

Obaveštavamo Vas da će 22.09, 23.09. i 24.09.2021. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO SAN PLUS d.o.o. iz Beograda, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova. Planirano je...