‘O Gradu’

Dodeljeni ugovori o subvenciji u opremi za 10 nezaposlenih lica i 10 ugovora o subvenciji u vidu opreme za mikro i mala preduzeća

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović dodelio je danas ugovore o subvenciji u opremi za 10 nezposlenih lica i 10 ugovora o subvenciji u vidu opreme za mikro i mala preduzeća. Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ partnerski  su sproveli...

REŠENjE O IZMENI REŠENjA O ODREĐIVANjU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U ULICAMA TABAČKA ČARŠIJA, TRG OSLOBOĐENjA I LENjINOVOJ U POŽAREVCU

Na osnovu člana 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 i 23/19), člana 15. Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 6/11, 3/17 i...

PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2020. GODINU

...

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2020. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 8) a a u vezi sa članom 66. st. 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,...

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za prvi kvartal 2020. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 8) a u vezi sa članom 66. st. 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br....

Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca

Obaveštavamo Vas da će 22.09. i 23.09.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće „EKO SAN PLUS“ d.o.o. iz Beograda, Zemun, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca. Tretmani će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova, a planirano...