‘O Gradu’

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 05.08.2021. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124...

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

...

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2021. godini,Rešenje o odbacivanju neblagovremene prijave i Rešenje o odbijanju neosnovanih prijava

Predlog liste Rešenje o odbacivanju Rešenje o odbijanju...

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA I KRPELjA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Obaveštavamo Vas da će 29.09.2021. u periodu od 10 do 15 časova biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca. Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada. Kao larvicid koristiće se preparat na bazi...

OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU KOMARACA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Obaveštavamo Vas da će 24.07.2021. u periodu od 19 do 22 časova, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izvedeno suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca. Tretman će se izvesti uređajima iz vazduha i zemlje. Uređajima iz vazduha koristiće se preparat na bazi...