‘O Gradu’

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru nastavka projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

JAVNI POZIV za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru nastavka projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“ Grad Požarevac i program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA NVO I UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2021. GODINI

  Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl....

LPA Grada Požarevca – 17. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Lokalna poreska administracija Grada Požarevca obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno, u roku...

Saopštenje za javnost JKP “Vodovod i kanalizacija”

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST...

Obeležen Dan pobede

Polaganjem venaca na spomenik Palim borcima Crvene armije i Streljanim rodoljubima u Požarevcu je obeleže 9. maj Dan pobede. Na spomen parku Čačalica vence su položile delegacije Grada Požarevca, Ruske ambasade, Vojske Srbije, Braničevskog okruga, Ministarstva unutrašnjih poslova, boračkih organizacija, stranaka i udruženja građana. ...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA  Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA ...