‘O Gradu’

SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 02.04.2019. DO 19.04.2019. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: Gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni,...

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović održao prijem građana u MZ Nabrđe

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sa saradnicima održao je prijem građana u Nabrđu. Tu je gradonačelnik sa svojim timom predstavio investicije u ovom mestu, pogotovo kapitalnu, uređenje korita reke Mlave. Prisutni u Nabrđu su dobili informacije o tekućim pitanjima...

Dvadeset šesta sednica Skupštine Grada Požarevca

...

Potpisan Memorandum o saradnji u okviru projekta „Osnaživanje mladih preduzetnika iz oblasti poljoprivrede“

Memorandum su potpisali Vidoje Vukašinović, direktor Poljoprivredne škole sa domom učenika „Sonja Marinković“, Uroš Dević, predstavnik fondacije „Ana i Vlade Divac“ i Bane Spasović, gradonačelnik Grada Požarevca. Projekat ima za cilj da ohrabri i osnaži buduće mlade poljoprivrednike i prilika je učenicima...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unaređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2019. godini

Predlog liste Rešenja o odbijanju / odbacivanju...

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta Galerije Milena Pavlović Barilli“ na katastarskoj parceli broj 993/1 K.O. Požarevac

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU DOKUMENTACIJA...