‘O Gradu’

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac

Obaveštavamo Vas da će u četvrtak 23.07.2020. godine u 10 časova, početi tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac....

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

...

Grad Požarevac je zaključio Sporazum o unapređenju lokalnog geografsko informacionog sistema (GIS)

Ovu aktivnost, predviđenu projektom ,,Unapređenje preduslova za korišćenje lokalnih socio-ekonomskih potencijala kroz GIS u Požarevcu i Velikom Gradištu'' zajednički sprovode ove dve opštine a finansijsku podršku od 71.750,00 evra je obezbedila Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. ...

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju pratećih tehničkih objekata u funkciji glavnih pogonskih objekata Termoelektrane „Kostolac A“ na k.p.br. 436/1 K.O. Kostolac – grad, u gradskoj opštini Kostolac.

...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

R e p u b l i k a S r b i j a GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK Broj: 07-320-106/2020 Datum:10.07.2020.god POŽAREVAC JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ...

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

R e p u b l i k a S r b i j a GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK Broj:07-320-107/2020 Datum:10.07.2020. god POŽAREVAC JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA...