‘O Gradu’

Potpisani ugovori o stipendiranju sa 59 studenata sa teritorije Grada Požarevca

Ugovore za stipendije je potpisalo 59 studenta, 46 studenata osnovnih studija i njih 13 na master i akademskim studijama. Ugovore sa studentima potpisao je gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović. Iz gradskog budžeta je ove godine za stipendije utrošeno 5,9 miliona dinara....

Izabrani najbolji sportisti, ekipe i treneri sa teritorije Grada Požarevca

U svečanim salonima gradskog zdanja dodeljene su nagrade za najbolje sportiste i sportske ekipe u 2018. godini. Ove nagrade dodeljuju Sportski savez grada Požarevca i list Reč naroda. Zlatan Kostić Prisutne je pozdravio predsednik Sportskog saveza Grada Požarevca Zlatan Kostić koji...

Svečanom akademijom obeležen Dan Gradske opštine Kostolac

Na ovoj akademiji prisutnima se prvo obratila predsednica Skupštine Gradske opštine Kostolac Milena Cerovšek koja je ovom prilikom istakla da su prvih deset godina, bile važne i uzbudljive, zato što su gradeći institucije zajedno sa građanima, imali poseban zadatak koji je morao biti obavljen sa...

Grad Požarevac dobio ECDL sertifikat

Gradonačelniku grada Požarevca Banetu Spasoviću sertifikat je uručio koordinator Vlade Republike Srbije za digitalizaciju Vanja Nicović. Vanja Nicović, koordinator Vlade Republike Srbije za digitalizaciju je rekao da se na osnovu prošlogodišnje analize koja je sprovedena došlo do zaključka da je oko 35,7%...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1767/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sopotska br.15

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

               Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-11/2019-1-1 od  28.1.2019. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K...