‘O Gradu’

Povodom Svetskog dana civilne zaštite održana je sednica Štaba za vanredne situacije

U gradskom zdanju u Požarevcu održana je svečana sednica Štaba za vanredne situacija povodom međunarodnog dana Civilne zaštite. Pred početak sednice Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca i načelnik Štaba za vanredne situacije je istakao da je prošle godine donet novi zakon koji reguliše...

Potpisan protokol o primeni vaspitnih mera

U Gradskom zdanju potpisan je Protokol o primeni vaspitnih naloga. Potpisnici su Centar za socijalni rad Požarevac sa jedne, Crveni krst Požarevac, Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, JKP „Komunalne službe“, JU„Sportski centar Požarevac“, Međuopštinsko udruženje gluvih i...

Obaveštenje JKP „Parking servis“

Od petka, 1. marta, zatvara se parkiralište „Hotel Dunav“ u Takovskoj ulici zbog početka radova na izgradnji javne parking garaže. Takođe, depo za odnesena nepropisno parkirana vozila specijalnim vozilom „pauk“ premešta se na zatvoreno parkiralište „Dom omladine“ u ulici Jovana Šerbanovića. Radno vreme na...

Održana skupština Sportskog saveza Grada Požarevca

U požarevačkom Gradskom zdanju održana je skupština Sportskog saveza Grada Požarevca, na kojoj su gosti bili predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković. Prisutne je pozdravio gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sledećim rečima:  Bane Spasović ...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2019. godini

...

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2

Idejno rešenje za izgradnju objekta na KP BR 1796/1 KO Požarevac u Deligradskoj ulici broj 2 u Požarevcu Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade...