‘O Gradu’

Odluka o dodeli nagrada i povelja Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19 i 10/19), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 7.10.2019. godine, doneo je   O...

Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca

...

Društvo učitelja prvoslavilo 35 godina postojanja

Prigodnom svečanošću u požarevačkom Centru za kulturu, Društvo učitelja opštine Požarevac obeležilo je 35 godina svog postojanja i rada. Društvo učitelja opštine Požarevac broji više od 200 članova. Pored svojih svakodnevnih aktivnosti u radu sa decom, kroz takav način organizovanja i druženja...

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu

Na osnovu čl. 59. stav 7. i 60. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 -...

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za drugi kvartal 2019. godine

Na osnovu  čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 -...

Prijem građana

Danas su načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović i gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović primali građane na razgovor. Aleksandar Simonović Načelnik gradske uprave Aleksandar Simonović je ovom prilikom rekao da su teme za razgovor bile različite i pokušaće da pruži pomoć za sve...