‘О Граду’

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта локације к.п.бр. 7766/94 КО Пожаревац, ул. 27. априла у Пожаревцу

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

У оквиру обележавања „Недеље Црвеног крста“, Црвени крст Пожаревац је реализовао традиционалну акцију „Пакет за новорођену бебу“

У породилишту Опште болнице Пожаревац Црвени крст Пожаревац је мајкама беба које су рођене у „Недељи Црвеног крста“ од 8. до 15. маја уручио пригодне пакете. Председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић је овом приликом истакао да Град Пожаревац помаже родитеље са...

Обавештење – прскање комараца

Град Пожаревац обавештава грађане и пчеларе да ће дана 18.05.2017. године Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и  дератизацију „ЕКО-САН“ третирати комараце на следећим локалитетима: горњи ток реке Мораве , старо корито реке Млаве,  „Храстовача“ Кличевац, Стари Костолац-канали локалне регулације и пепелиште, „Шугавица“ Костолац, Канали локалне регулације...

Осма седница Скупштине Града Пожаревца

На основу члана 32. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16  - пречишћен текст) и члана 34. став 4. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08)   С  А  З  И  В  А  М осму седницу Скупштине...

Техничка школа са домом ученика “НИКОЛА ТЕСЛА”, Костолац – Прославила Дан школе

На прослави поводом Дана школе, сви заслужни сарадници добили су захвалнице, међу награђенима захвалнице су добили Град Пожаревац , градска општина Костолац, награђена су културно уметничка друштва, многа предузећа као и радници школе. Директор школе др Горан Несторовић је истакао да школа има...

Уручени уређаји за телеасистенцију

Председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић уручио је уређаје за телеасистенцију који су намењени деци са посебним потребама. Прва школа која је добила уређаје је ОШ „Доситеј Обрадовић“. Донацију је примио директор Војин Миланковић. Миланковић каже да је убеђен да ће...

Одржан пријем за госте из Музичке школе „Карол Пахор“ из Птуја

Пријем је организовао председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић и члан Градског већа задужена за просвету Весна Пејић. На пријему су поред ученика из музичке школе, професора и директора Зорана Марића присуствовали гости из Словеније, ђаци, њихови родитељи, професори и директор Штефан Петек. ...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде вишепородичног становања ул. Делиградска бр. 2,

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр....

За годишње одржавање пруге Пожаревац – Мајданпек потребно 18 милиона динара

Данас је у Пожаревцу одржан састанак представника АД "Железница Србије" и локалних самоуправа нашег округа и Борског округа. Тема и циљ састанка је да ове локалне самоуправе издвоје средства за одржавање железничке пруге Пожаревац - Мајданпек, за шта је потребно 17,8 милиона динара на годишњем...