‘О Граду’

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу чл. 3, 4. и 9. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19 и 10/19), Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 7.10.2019. године, донео је   О...

Студија јавног градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца

...

Друштво учитеља првославило 35 година постојања

Пригодном свечаношћу у пожаревачком Центру за културу, Друштво учитеља општине Пожаревац обележило је 35 година свог постојања и рада. Друштво учитеља општине Пожаревац броји више од 200 чланова. Поред својих свакодневних активности у раду са децом, кроз такав начин организовања и дружења...

Решење о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања Јaвног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2019. годину

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -...

Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град Пожаревац, за други квартал 2019. године

На основу  чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -...

Пријем грађана

Данас су начелник Градске управе Александар Симоновић и градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић примали грађане на разговор. Александар Симоновић Начелник градске управе Александар Симоновић је овом приликом рекао да су теме за разговор биле различите и покушаће да пружи помоћ за све...