‘О Граду’

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Р Е Ш Е Њ Е о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град Пожаревац, за четврти квартал 2018. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14...

Потписан Меморандум о сарадњи између Града Пожаревца и компаније „Elias eco“

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић потписао је Меморандум о сарадњи са директором компаније "Elias eco", KUN YOUNG PARKOM, уз присуство амбасадора Јужне Кореје HYUONG CHAN CHOE и директором Развојне агенције Србије Радошем Газдићем. Меморандум о сарадњи је потписан са циљем да се у Пожаревцу отвори...

Градоначелник са сарадницима честитао дамама 8. март

Градоначелник са сарадницима честитао дамама 8. март  ...

Представљени Јавни позив активног запошљавања Националне службе за запошљавање и Јавни позив за доделу подстицајних средстава Града Пожаревца за период 2018-2020. година

Национална служба за запошљавање - Филијала Пожаревац, у сарадњи са локалном самоуправом и Регионалном Привредном Комором Браничевског и Подунавског округа организовала је презентацију Јавних позива активне политике запошљавања за 2019. годину у реализацији Националне службе за запошљавање, Јавног позива за доделу подстицајних средстава Града Пожаревца...