‘O Gradu’

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 i delovima k.p.br. 1065 i 1069/1 sve KO Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

 Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu  Odluka o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu...

Obeleženo 70 godina postojanja Muzičke škole

Svečanom akademijom u Centru za kulturu, Muzička škola „Stevan Mokranjac“ obeležila je 70 godina postojanja. Svečanu akademiju otvorili su horovi ove obrazovne ustanove, hor srednje Muzičke škole, kamerni hor „Odjek“ i hor profesora Muzičke škole, pod dirigentskom palicom Milene Arsić i uz...

Rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti i imenovanju Radnog tima za zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi Grada Požarevca

...

Gradonačelnik obišao radove u Sinđelićevoj ulici i PP odreda

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sa saradnicima obišao je radove u Sinđelićevoj ulici gde su u toku radovi na izradi trotorara. Očekuje se da ova ulica bude kompletno gotova do 20. decembra a krajnji rok je 25. decembar. Bane Spasović ...

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac – Kostolac

Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac - Kostolac...