‘О Граду’

Потписан Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта „Оснаживање младих предузетника из области пољопривреде“

Меморандум су потписали Видоје Вукашиновић, директор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“, Урош Девић, представник фондације „Ана и Владе Дивац“ и Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца. Пројекат има за циљ да охрабри и оснажи будуће младе пољопривреднике и прилика је ученицима...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унаређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016 – 2020. године у 2019. години

Предлог листе Решења о одбијању / одбацивању...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије Милена Павловић Barilli“ на катастарској парцели број 993/1 К.О. Пожаревац

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Љубичево“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон...

Р Е Ш Е Њ Е о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град Пожаревац, за четврти квартал 2018. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14...