‘O Gradu’

Otvorene nove prostorije Informativnog centra Turističke organizacije Grada Požarevca

Nove prostorije su otvorili direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović i predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić. Turistički info centar se nalazi u ulici Tabačka čaršija broj 1. U nove protorije su premeštene suvenirnica i uprava lokalne turističke organizacije. ...

Grad Požarevac nastavio da radi na pomoći poljoprivrednim proizvođačima

Potpisan je ugovor između Grada Požarevca i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u vrednosti od 4 miliona dinara u okviru Projekta “Osiguranja poljoprivrednih proizvoda od štete prouzrokovane elementarnim nepogodama“. Grad se prijavio za ovaj projekat koji doprinosi preventivnom delovanju na smanjenju rizika od...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2019. GODINU

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu, koji je sastavni deo Zaključka (u daljem tekstu: Nacrt) i...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare. ...

U Arheološkom parku Viminacijum održana IV redovna sednica Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije

IV redovna sednica Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije održana je u prostoru Arheološkog parka Viminacijum. Usvojeni su izveštaj o radu, finansijski i izveštaj nadzornog odbora za 2018. godinu, kao i finansijski plan i plan rada za 2019. Predsednik OKS Božidar...

Lokalne administrativne takse

...