Почетак » Обавештења » Заштита животне средине
 

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о.

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за привреду и финансије

Дринска бр.2

12000 Пожаревац

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Прeдузећа „ РИСТИЋ М012“ д.о.о.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана 63. став 2 Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, број 36/09) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране Предузећа „РИСТИЋ М012 „ д.о.о. из Пожаревца.

Надлежни орган обавештава јавност да је Предузеће „РИСТИЋ М012 „ д.о.о. из Пожаревца (регистровано код АПР са матичним бројем 20625023 и шифром претежне делатности 51570 – трговина на велико отпацима и остацима) поднело Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, дана 12.04.2012. године.

Активности које овај оператер предузима у оквиру управљања неопасним отпадом на складишту су: допремање, мерење, истовар, разврставање, пламено сечење, сечење ручним алатима, пресовање, балирање и привремено складиштење. Метални материјали се разврставају и секу ручним алатом или се примењује пламено сечење и пласирају на тржиште. Пластика се класира, балира и пласира на тржиште. Папир се класира, балира и пласира даље на тржиште.

Складиштење и третман неопасног отпада, успостављено је на делу катастарске парцеле број 20225 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Београдски пут бб. Површина дела наведене парцеле на којој је устројено складиштење је 0ha 58a 57m2

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.05.2012.године на e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у канцеларији 32 (тел. 012/539-690) Градске управе града Пожаревца, Дринска бр.2, у Пожаревцу.

Подели са другима: Facebook Twitter