Početak » Obaveštenja » Zaštita životne sredine
 

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Preduzeća „ RISTIĆ M012“ d.o.o.

Republika Srbija

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za privredu i finansije

Drinska br.2

12000 Požarevac

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Preduzeća „ RISTIĆ M012“ d.o.o.

Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, na osnovu člana 63. stav 2 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS“, broj 36/09) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane Preduzeća „RISTIĆ M012 „ d.o.o. iz Požarevca.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Preduzeće „RISTIĆ M012 „ d.o.o. iz Požarevca (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20625023 i šifrom pretežne delatnosti 51570 – trgovina na veliko otpacima i ostacima) podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, dana 12.04.2012. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima u okviru upravljanja neopasnim otpadom na skladištu su: dopremanje, merenje, istovar, razvrstavanje, plameno sečenje, sečenje ručnim alatima, presovanje, baliranje i privremeno skladištenje. Metalni materijali se razvrstavaju i seku ručnim alatom ili se primenjuje plameno sečenje i plasiraju na tržište. Plastika se klasira, balira i plasira na tržište. Papir se klasira, balira i plasira dalje na tržište.

Skladištenje i tretman neopasnog otpada, uspostavljeno je na delu katastarske parcele broj 20225 KO Požarevac, u Požarevcu, Beogradski put bb. Površina dela navedene parcele na kojoj je ustrojeno skladištenje je 0ha 58a 57m2

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.05.2012.godine na e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u kancelariji 32 (tel. 012/539-690) Gradske uprave grada Požarevca, Drinska br.2, u Požarevcu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter