Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Council for аgriculture and ruralСавет за пољоприведу и село

Именовани су:

4. У Савет за пољопривреду и село

– за председника Филиповић Саша из Пожаревца, ул. Борска бр. 32, а за заменика председника Милошевић Мирољуб из Живице;

– за чланове:

1. Динић Драгослав из Брежана;

2. Јовић Дарко из Пољане;

3. Тизманов Бобан из Острова;

4. Нешић Борица из Касидола;

5. Јанковић Далибор из Набрђа;

6. Живановић Новица из Братинца;

7. Милошевић Радиша из Лучице;

Именовани су:

4. У Савет за пољопривреду и село

– за председника Филиповић Саша из Пожаревца, ул. Борска бр. 32, а за заменика председника Милошевић Мирољуб из Живице;

– за чланове:

1. Динић Драгослав из Брежана;

2. Јовић Дарко из Пољане;

3. Тизманов Бобан из Острова;

4. Нешић Борица из Касидола;

5. Јанковић Далибор из Набрђа;

6. Живановић Новица из Братинца;

7. Милошевић Радиша из Лучице;