‘Сервис грађана’

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години  Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години  Пријавни образац...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години  Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години  Пријавни образац...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

 Оглас за прикупљање писаних понуда  Оглас за прикупљање писаних понуда...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

 Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима  Пријава...

Јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца

Tekst Javnog poziva...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2017. години

 Предлог листе - финансирање удружења...

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање посебних програма из области спорта у оквиру Програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту у 2017. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НОСИОЦУ ПРОГРАМА...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ Образац пријаве на конкурс...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...