‘Servis građana’

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17), člana 90. stav 1. tačka 3) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 17/16 - prečišćen tekst), Odluke o...

Predlog konačne liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

 Predlog konačne liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica...

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća

Na osnovu člana 37. st. 1 i 2, člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16) i člana 33. stav 1. tačka 6) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst), Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj...

Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2017. godini

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni glasnik Grada...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

 Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma...

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Požarevca

 Odluka o raspisivanju Prvog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava  Obrazac - podsticajna sredstva Požarevac 2017...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16-ispr.), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16) i Pravilnika...

Konkurs / Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

 Zaključak o poništavanju Konkursa za medije  Konkurs / Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja  Obrazac...

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i povelja grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca O B J A V Lj U J E JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA DODELU NAGRADA I POVELjA GRADA POŽAREVCA POVODOM SVETE TROJICE, PRAZNIKA GRADA POŽAREVCA I SLAVE POŽAREVCA ...