‘Конкурси’

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица

 Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Решење – Удружење „Стиг од злата“

 Решење - Удружење "Стиг од злата"...

Предлог листе за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

 Предлог листе за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица...

Поновљен јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца

На основу члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16 ) и Закључка Градског већа Града Пожаревца 09-06-60/2017-9 од 10. априла 2017. године, Градско веће Града Пожаревца  расписује I ПОНОВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ удружењима...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

На основу члана 2. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 1/17),  Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:09-06-33/2017-21 од 2. марта 2017. године и Закључка...

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката...

Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

 Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца ...

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ

Конкурс за пријем деце на целодневни боравак у трајању од 11 часова почиње 04.04.2017. године и трајаће до 28.04.2017. године Обрасци за упис могу се преузети у управној згради ПУ ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду од 04.04. до 28.04.2017. године, сваког радног...