‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017–2020. u 2017. godini

 Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017–2020. u 2017. godini  Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017–2020. u 2017. godini  Prijavni obrazac...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016–2020. godine u 2017. godini

 Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016–2020. godine u 2017. godini  Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016–2020. godine u 2017. godini  Prijavni obrazac...

OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU POŽAREVCU

 Oglas za prikupljanje pisanih ponuda  Oglas za prikupljanje pisanih ponuda...

Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima

 Konkurs za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima  Prijava...

Javni poziv udruženjima građana, privrednim udruženjima i preduzetnicima, kao i građanima da predlože članove Privrednog saveta Grada Požarevca

Tekst Javnog poziva...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2017. godini

 Predlog liste - finansiranje udruženja...

JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u okviru Programske aktivnosti: Podrška predškolskom i školskom sportu u 2017. godini

JAVNI POZIV OBRAZAC - PODACI O ORGANIZACIJI NOSIOCU PROGRAMA...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI Obrazac prijave na konkurs...

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA...