‘Конкурси’

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години, а по Конкурсу објављеном у локалном листу „Реч народа“, дана 24.03.2015.године, доноси З А К Љ У Ч А К  ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне пријаве...

Конкурс за доделу стипендија студентима

 Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2015/16. годину.  Пријава за добијање студентске стипендије...

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја...

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-186/15-2 Датум: 30.9.2015.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др.закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање...

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 6. и 8.10.2015. године, донео је О Д Л...

Листа за финансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

  Листа за финансирање пројеката производње медијских садржаја...

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 61 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“бр 62/06, 65/08-др закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини  објављује:                                                                           ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање...

Одбор за додељивање награда и повеља град Пожаревац

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Награда града Пожаревца...

КУД-ови: Предлог листе за финансирање, односно суфинансирање активности истих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2015 години Број: 01-06-55/2015-19-2 20.08.2015. године  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИСТИХ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У У ЛИСТУ “РЕЧ НАРОДА” 21.07.2015.ГОДИНЕ Рок за приговор је 3 дана од...