‘Конкурси’

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката НВО

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Листа за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

  Листа за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих  лица  на територији Града Пожаревца 2011-2016 године (број: 01-06-52/8 од 10. 5.2011. године  и „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/14 и 13/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-62/2016-28 од 29. марта 2016. године, 2016....

Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта

На основу члана 12. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 9/15) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 01-06-62/2016-24 од 29. марта 2016....

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020.  године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15). године  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. бр. 01-06-62/2016-27 од 29. марта 2016. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н к...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом

 Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у 2016.години...

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима

 Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за 2015/2016. годину  Решење...

Јавни позив за пријаву за евидентирање закупаца на неодређено време

 Јавни позив за пријаву за евидентирање закупаца на неодређено време...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...