‘Конкурси’

Предлог листе за доделу стипендија студентима

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка суспендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-84/2014-1 датум: 25.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години број: 06-40-535/2014 датум: 11.04.2014. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године бр. 01-06-52/7 од 10. 05. 2011. године,   и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-58/2014-9 од  3.4.2014. године,Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р с за...

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од...

Конкурс за доделу стипендија студентима

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2014. години Број: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. године  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и...

Предлог листе за доделу стипендија студентима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-54/2014 датум: 24.02.2014. године П о ж а р е в а ц  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2014. години

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-12/2014-10  од  24. 01. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У...