‘Конкурси’

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА...

Додела бесповратних средстава путем субвенција за унапређење сточарске производње

На основу члана 9. став 3. тачка 8. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009), и члана 9а. Измене и допуне Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/2010), члана 1. и члана 2....

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца, Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени...

Конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења

На основу Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-37/12-14 од 22.03.2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12), Градско веће града Пожаревца расписује КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У...

Субвенционисањe камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње

 Манифестације  Обавештења  Галерија слика  Контакт   Трећи сабор пољопривредника Позива вас Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца, у заједничкој сарадњи са семенском кућом кукуруза Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. представништво за Србију, дана 25. децембра 2012. године у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, са...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. години

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н...

Конкурс за доделу стипендија

Фонд за доделу стипендија и награда на подручију града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од једне године и то од 1.10.2011. Године не 30.9.2012. године.   Документ можете преузети ОВДЕ...

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2011. години

На основу члана 76. Закона о културу ("Службени гласник РС", број 72/2009) и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник града Пожаревца", бр 12/10 и 1 / 11.), Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С ЗА РАСПОДЕЛУ...

Конкурс за Финансирање програма пројеката невладиних организација и удружења у 2011. години

КОНКУРС За финансирање програма пројекта невладиних организација и удружења у 2011. ГОДИНИ I Право учешћа на Конкурс Имају Невладине организације и удружења, које су у Пожаревцу регистроване најмање једну годину сам чија се делатности одвија на подручју града Пожаревца, за суфинансирање њихових програма, у...