‘Конкурси’

Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“

 ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“  Пријавни образац...

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са Листом корисника

 Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са Листом корисника...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Јавни конкурс о остваривању права на подстицаје за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача

  Јавни конкурс о остваривању права на подстицаје за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца  Образац пријаве о додели подстицајних средстава за унапређење и развој пољопривреде...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца поводом 15. октобра

 ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ 15. ОКТОБРА-ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА...

Јавни конкурс незапосленима из категорије теже запошљивих лица за доделу субвенције за самозапошљавање

 Јавни конкурс незапосленима из категорије теже запошљивих лица  Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање  Списак делатности које се не субвенционишу  ...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини

Р е п у б л и к а С р б и ј а СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца у државној својини Број 07-320-101/2016 ...

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Р е п у б л и к а С р б и ј а СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Комисија за израду годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у државној својини Број: 07-320-100/2016 ...