‘Конкурси’

Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

 Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома...

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Пожаревца

 Одлука о расписивању Првог Јавног позива за доделу подстицајних средстава  Образац - подстицајна средства Пожаревац 2017...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16-испр.), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16) и Правилника...

Конкурс / Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

 Закључак о поништавању Конкурса за медије  Конкурс / Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања  Образац...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-35/2017-2 24.04.2017. године П о ж а р е в а ц   На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне...

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица

 Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Решење – Удружење „Стиг од злата“

 Решење - Удружење "Стиг од злата"...