‘Сервис грађана’

Избор корисника социјалног становања избеглих, односно интерно расељених лица у Узун Мирковој

  Комисија за избор корисника социјалног становања избеглих, односно интерно расељених лица у Узун Мирковој...

Јавни позив за достављање предлога за доделу награда и повеља града Пожаревца

 ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца О Б Ј А В Љ У Ј Е ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПОВЕЉА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПОВОДОМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, ПРАЗНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И СЛАВЕ ПОЖАРЕВЦА ...

Одлука о избору корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

 Одлука о избору корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела који су остварили приоритетно место на коначној листи реда првенства...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/14)  и Закључка...

Листа за финансирање посебних програма из области спорта

 Листа за финансирање посебних програма из области спорта у оквиру програмске активности: подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури...

Коначна ранг листа за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

 Коначна ранг листа за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела...

Листа за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја старијих лица

 Листа за финансирање пројеката...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09), члана 1, 2 и 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13 и 3/14),  члана...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“,...