‘Сервис грађана’

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката у култури у 2017. години

 Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката у култури  Решење о одбацивању  Решење о одбијању...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница на подручју града Пожаревца

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Предлог листе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за град Пожаревца

 Предлог листе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката НВО и удружења  Решење Одбијени...

Јавни позив за спровођење јавних радова

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Расписују   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ   I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Програм јавних радова намењен је радном ангажовању теже запошљивих незапослених...

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма Локалног економског развоја

На основу члана 15. став 3. Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2017. годину (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17), члана 90. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 - пречишћен текст), Одлуке о...

Предлог коначне листе за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

 Предлог коначне листе за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица...

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа

На основу члана 37. ст. 1 и 2, члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној...

Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца у 2017. години

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града...