‘Сервис грађана’

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 01-111-35/2017-2 24.04.2017. године П о ж а р е в а ц   На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне...

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица

 Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,...

Решење – Удружење „Стиг од злата“

 Решење - Удружење "Стиг од злата"...

Поновљен јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца

На основу члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16 ) и Закључка Градског већа Града Пожаревца 09-06-60/2017-9 од 10. априла 2017. године, Градско веће Града Пожаревца  расписује I ПОНОВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ удружењима...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

На основу члана 2. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 1/17),  Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:09-06-33/2017-21 од 2. марта 2017. године и Закључка...

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката...

Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца

 Јавни оглас за прикупљање пријава за учествовање у поступку јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Пожаревца ...

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ

Конкурс за пријем деце на целодневни боравак у трајању од 11 часова почиње 04.04.2017. године и трајаће до 28.04.2017. године Обрасци за упис могу се преузети у управној згради ПУ ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, Вука Караџића бр.1. у периоду од 04.04. до 28.04.2017. године, сваког радног...