‘Сервис грађана’

Предлог листе, одлука и закључак – посебних програма из области спорта у 2017. години у оквиру програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту

 Предлог листе посебних програма из области спорта у 2017. години у оквиру програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту  Одлука - спорт  Закључак - спорт...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

 Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима  Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима  Пријава...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ

 Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години  Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години  Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2017–2020. у 2017. години  Пријавни образац...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години

 Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години  Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016–2020. године у 2017. години  Пријавни образац...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ

 Оглас за прикупљање писаних понуда  Оглас за прикупљање писаних понуда...

Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима

 Конкурс за субвенционисање камата по студентским кредитима  Пријава...

Јавни позив удружењима грађана, привредним удружењима и предузетницима, као и грађанима да предложе чланове Привредног савета Града Пожаревца

Tekst Javnog poziva...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2017. години

 Предлог листе - финансирање удружења...