‘konkurs’

Гласај за свој град – Кока-кола конкурсCall for citizens

Једна од најпознатијих светских фирми – „Кока-кола“, у сарадњи са НАЛЕД-ом и Министарством регионалног развоја и локалне самоуправе, расписало је конкурс за добијање активних зона – фитнес центара у 45 градова и општина. Пријављивање и конкурисање се обавља искључиво гласањем грађана на интернет сајту ''Кока-коле''...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2013. годинуКонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2013. годину

Конкурс за финансирањр и суфинансирање пројеката у култури за 2013. годинуНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града...

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава путем субвенција за унашпређење говедарске производњеPublic tender to award grants through subsidies to improve cattle production

На основу члана 9. став 3. тачка 3. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 5/2009, 4/2010 и 8/2011), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу средстава број 184/2012 од 05.12.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој...

Јавни позив физичким и правним лицима за пријаву земљишта и/или објеката намењених продаји односно давању у закупPublic invitation to individuals and legal persons for registration of land and/or facilities intended for sale or lease

На основу члана 84. став 5 Статута града Пожаревца (''Службени гласник града Пожаревца'' бр.2/08 и 6/09), а у складу са Стратегијом одрживог развоја града Пожаревца од 2009.-2013. усвојене 10.04.2009. у циљу реализације пројекта ''Повећање броја слободних локација за инвестирање'' ГРАДОНАЧЕЛНИK ГРАДА ПОЖАРЕВЦА расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ...

Конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружењаCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

На основу Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-37/12-14 од 22.03.2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12), Градско веће града Пожаревца расписује КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У...

The contest for scholarshipsКонкурс за доделу стипендија

Fund for scholarships and awards in the territory of Pozarevac, announces competition for scholarships to students residing in the city of Pozarevac, for a period of one year from 10.01.2011. until 09.30.2012. year. The document can be downloaded HEREФонд за доделу стипендија и награда...