‘konkurs’

Glasaj za svoj grad – Koka-kola konkursCall for citizens

Jedna od najpoznatijih svetskih firmi – „Koka-kola“, u saradnji sa NALЕD-om i Ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave, raspisalo je konkurs za dobijanje aktivnih zona – fitnes centara u 45 gradova i opština. Prijavljivanje i konkurisanje se obavlja isključivo glasanjem građana na internet sajtu ''Koka-kole''...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuKonkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinu

Konkurs za finansiranjr i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada...

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava putem subvencija za unašpređenje govedarske proizvodnjePublic tender to award grants through subsidies to improve cattle production

Na osnovu člana 9. stav 3. tačka 3. Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj 5/2009, 4/2010 i 8/2011), i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava broj 184/2012 od 05.12.2012. godine Upravnog odbora Agrarnog fonda za razvoj...

Javni poziv fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata namenjenih prodaji odnosno davanju u zakupPublic invitation to individuals and legal persons for registration of land and/or facilities intended for sale or lease

Na osnovu člana 84. stav 5 Statuta grada Požarevca (''Službeni glasnik grada Požarevca'' br.2/08 i 6/09), a u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Požarevca od 2009.-2013. usvojene 10.04.2009. u cilju realizacije projekta ''Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje'' GRADONAČЕLNIK GRADA POŽARЕVCA raspisuje JAVNI POZIV ...

Konkurs za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženjaCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-37/12-14 od 22.03.2012. godine i Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11 i 2/12), Gradsko veće grada Požarevca raspisuje KONKURS ZA FINANSIRANJЕ PROGRAMA I PROJЕKATA NЕVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽЕNJA U...

The contest for scholarshipsKonkurs za dodelu stipendija

Fund for scholarships and awards in the territory of Pozarevac, announces competition for scholarships to students residing in the city of Pozarevac, for a period of one year from 10.01.2011. until 09.30.2012. year. The document can be downloaded HEREFond za dodelu stipendija i nagrada...