Početak » Gradska opština Kostolac
 

Uprava gradske opštine Kostolac

kostolac_opstina

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

andjelija

Anđelija Milivojević
Diplomirani pravnik

Anđelija Milivojević rođena je 19. aprila 1960. godine u Požarevcu. Udata je, majka dvoje punoletne dece. Detinjstvo je provela u Kostolcu gde je i završila Osnovnu školu, nakon čega upisuje i završava Gimnaziju u Požarevcu. Pravni fakultet upisuje u Kragujevcu, a diplomirani pravnik postaje 1986. godine.
Iza sebe ima veliko radno iskustvo i uspešnu poslovnu karijeru – 18 godina rada u oblasti privrede, a poslednjih 10 godina bila je posvećena advokaturi. Od februara 2013. godine postaje načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac.

 

ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI

POSLOVNI SEKRETAR – DAKTILOGRAF
Dragica Vukotić

REFERENT ZA POSLOVE PROTOKOLA, INFORMISANjA I PRIJEMA GRAĐANA
Sanja Dragić

REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE
Danijela Martinović

KV RADNIK – VOZAČ
Bojan Stefanović

NK RADNICI ZA POSLOVE U BIFEU
Nina Đorđević
Divna Mušikić

ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ, FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

VIŠI SARADNIK ZA POSLOVE IZVRŠENjA BUDžETA
Zdenka Radosavljević

VIŠI REFERENT ZA BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE I BLAGAJNIČKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Mirjana Pajić

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE PRIVREDE, POPOPRIVREDE, ZAŠTITEŽIVOTNE SREDINE I LOKALNOG RAZVOJA
Miladin Gutić

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE PRIVREDE, POPOPRIVREDE, ZAŠTITEŽIVOTNE SREDINE I LOKALNOG RAZVOJA
Dr Dragoljub Ivanović

ODSEK ZA PRAVNE, SKUPŠTINSKE, KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE,
URBANIZAM I INSPEKCIJSKE POSLOVE I IMOVINSKSO PRAVNE

VIŠI SARADNIK ZA POSLOVE PRIPREME I REALIZACIJE SEDNICA SKUPŠTINE, VEĆA I RADNIH TELA SKUPŠTINE, PERSONALNE POSLOVE I IMOINSKO-PRAVNE POSLOVE
Ljiljana Cvejanović

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA POTREBE SKUPŠTINE, VEĆA I RADNIH TELA SKUPŠTINE
Ivana Mladenović

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I POSLOVE ZA INFRASTRUKTURU
Tanja Stanisavljević

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Aleksandra Pućo

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Milena Šljivić

Podeli sa drugima: Facebook Twitter