Почетак » Градска општина Костолац
 

Управа градске општине Костолац

kostolac_opstina

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

andjelija

Анђелија Миливојевић
Дипломирани правник

Анђелија Миливојевић рођена је 19. априла 1960. године у Пожаревцу. Удата је, мајка двоје пунолетне деце. Детињство је провела у Костолцу где је и завршила Основну школу, након чега уписује и завршава Гимназију у Пожаревцу. Правни факултет уписује у Крагујевцу, а дипломирани правник постаје 1986. године.
Иза себе има велико радно искуство и успешну пословну каријеру – 18 година рада у области привреде, а последњих 10 година била је посвећена адвокатури. Од фебруара 2013. године постаје начелник Управе Градске општине Костолац.

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – ДАКТИЛОГРАФ
Драгица Вукотић

РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА, ИНФОРМИСАЊА И ПРИЈЕМА ГРАЂАНА
Сања Драгић

РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ
Данијела Мартиновић

КВ РАДНИК – ВОЗАЧ
Бојан Стефановић

НК РАДНИЦИ ЗА ПОСЛОВЕ У БИФЕУ
Нина Ђорђевић
Дивна Мушикић

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
Зденка Радосављевић

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ И БЛАГАЈНИЧКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Мирјана Пајић

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, ПОПОПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
Миладин Гутић

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, ПОПОПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
Др Драгољуб Ивановић

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ,
УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНСКСО ПРАВНЕ

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ВЕЋА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ, ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИМОИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Љиљана Цвејановић

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ, ВЕЋА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Ивана Младеновић

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Тања Станисављевић

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Александра Пућо

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Милена Шљивић

Подели са другима: Facebook Twitter