Почетак » Градска општина Костолац
 

Веће градске општине Костолац

Веће Градске општине чине председник Градске општине, заменик председника Градске општине и пет чланова које бира Скупштина Градске општине на период од четири године. Председник Градске општине је председник Већа Градске општине. Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по функцији.

Поред председника Градске општине и заменика председника Градске општине чланови већа градске општине Костолац су:

 

Весна Љубисављевић
Инжењер технологије
Ресор: Инвестиције и ЕУ фондови

Јелена Илић
Ресор: Спорт и култура

Горан Рајић
Електротехничар
Ресор: Култура, образовање, туризам, социјална политика и верске заједнице

Никола Лазић
Економски техничар
Ресор: Инфраструктура, пројекти и заштита животне средине

Далибор Илић
Дипломирани економиста
Ресор: Месне заједнице

Подели са другима: Facebook Twitter