Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 4.882 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 778 преузимања)

  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 531 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 637 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 451 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 206 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 432 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.447 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 152 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 516 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 550 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 288 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 705 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 922 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.653 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 872 преузимања)

  Статут града Пожаревца (675,1 KiB, 4.044 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 537 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 438 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 394 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 139 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/