‘Zaštita životne sredine’

Program zaštite životne sredine grada PožarevcaEnvironmental protection program of Pozarevac

Gradonačelnik Miodrag Milosavljević, dipl.pravnik U želji da probleme u oblasti zaštite životne sredine sagleda u celosti i strateški pristupi njihovom rešavanju, Gradska uprava grada Požarevca preko Službe za zaštitu životne sredine je uz ekspertsku pomoć Projekta MSP IPA 2007, koji finansira EU...

Department of Environmental ProtectionSlužba za zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti životne sredine i sa sledećim posebnim zakonima: Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o zaštiti buke u životnoj...