‘Заштита животне средине’

Програм заштите животне средине града ПожаревцаEnvironmental protection program of Pozarevac

Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.правник У жељи да проблеме у области заштите животне средине сагледа у целости и стратешки приступи њиховом решавању, Градска управа града Пожаревца преко Службе за заштиту животне средине је уз експертску помоћ Пројекта MSP IPA 2007, који финансира ЕУ...

Department of Environmental ProtectionСлужба за заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине обавља послове који се односе на: заштиту и унапређење животне средине у складу са основним Законом о заштити животне средине и са следећим посебним законима: Закон о заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити буке у животној...