‘Управљање отпадом – регистар дозвола’

Управљање отпадомWaste Management

 Захтев за дозволу  Образац за дозволу  Образац за pотврду Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада  Захтев за дозволу  Образац за дозволу  Образац за pотврду Захтев...

Регистар дозвола

 Лист 1 - Привредно друштво за сакупљање, рециклажу и промет секундарних сировина „ПОТИС“ АД, Пожаревац  Лист 2 - Самостална трговинска радња ПРОФИЛ  Лист 3 - СТР „СТИГ ПРОМЕТ“  Лист 4 - Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада „ЕКО-21“ ДОО  Лист 5 - “РИСТИЋ М012“ д.о.о. Пожаревац  Лист 6 - “ЕКО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР „МЛАВА“ д.о.о Пожаревац  Лист 7 - МОДЕКОЛО д.о.о. Београд  Лист 8 - МОДЕКОЛО д.о.о. Београд Лист...

План управљања отпадомWaste Management

План управљања оптадом града Пожаревца - PDF документацијаWaste Management of city of Pozarevac ...