Početak » Život u Požarevcu » Zdravstvo
 

Zdravstveni centar Požarevac

Zdravstveni centar u Požarevcu je osnovan 1. aprila 1989. godine. Osnovano je sedam domova zdravlja, Opšta bolnica Požarevac,  Apotekarska ustanova i Bolnica u Petrovcu.

Apotekarska ustanova je izdvojena 1996. godine, Zdravstveni centar Petrovca, Žagubice i Zdravstveni centar Veliko Gradište 1997. godine.

Zdravstveni centar u Požarevcu obavlja zdravstvenu delatnost na području opština braničevskog okruga za oko 162.000 stanovnika, ali i za potrebe ukupnog stanovništva okruga koji mu gravitiraju. Organizovan je u četiri doma zdravlja i Opštu bolnicu u Požarevcu. Najveći Dom zdravlja je u Požarevcu, organizovan po tipu složenog doma zdravlja sa dve posebne službe u Malom Crniću i Kostolcu. Razvijeni oblici Doma zdravlja u Kučevu i Žabarima, dok je u Golupcu bazični oblik Doma zdravlja. Domovi zdravlja, u zavisnosti od veličine, pružaju zdravstvenu zaštitu iz oblasti opšte medicine, hitne medicinske pomoći, polivalentne patronaže i zdravstvenog vaspitanja, zaštite predškolske i školske dece, zdravstvene zaštite žena, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske i rendgen dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, kućnog lečenja i nege, onkologije, pneumoftiziologije i medicine rada sa pratećim specijalnostima.

Opšta bolnica obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti hirurških grana (opšta i dečija hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, ginekologija sa akušerstvom i neonatologijom, urologija, ORL, oftalmologija ja), interne medicine sa koronarnom jedinicom i službom za hemodijalizu, pedijatrije, infektologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i psihijatrije, anestezije i reanimacije, laboratorijske dijagnostike i rendgen, kliničke patologije i transfuziologije.

U domovima zdravlja godišnje se obavi oko 3 miliona zdravstvenih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, od čega blizu 830.000 lekarskih pregleda. U bolnici se u toku godine leči 15.000 stanovnika i ostvari oko 147.000 bolesničkih dana korišćenjem 560 postelja. Hirurške službe za godinu dana izvrše oko 5.000 operacija, dok se u službi za hemodijalizu izvrši 17.500 dijaliza. Bolnica obavlja specijalističko-konsultativne i usluge u godišnjem obimu od blizu 860.000 lekarskih pregleda, medicinskih intervencija i drugih zdravstvenih usluga.

O zdravstvenoj zaštiti stanovnika stara se 2098 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je 300 lekara, 50 stomatologa, 30 medicinskih saradnika sa visokom stručnom spremom i 5 administrativnih radnika sa visokom stručnom spremom. Višu školsku spremu medicinskih smerova imaju 100 radnika, dok je srednjeg medicinskog kadra 1080. Najveći broj zaposlenih ima bolnica – 900, potom Dom zdravlja Požarevcu 780, Kučevo 120, Žabari 80, Golubac 75, a zajedničke službe 165 zaposlenih.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter