Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o prazniku Grada Požarevca i o slavi Požarevca 1/09-17;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o upotrebi grba i zastave Grada Požarevca, 1/09-13, 13/12-44;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave, 1/09-18, 6/13-25;