Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara, 8/13-63, 13/13-56, 3/15-199, 6/15-289;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost Grada Požarevca, i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova, 4/13-123, 6/13-41, 8/13-59, 3/15-199, 6/15-289, 8/15-107;
JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-118, 3/15-112;
ISTORIJSKI ARHIV
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Istorijski arhiv u Požarevcu, 8/12-52, 6/13-34, 3/14-14, 3/15-200;
JAVNA USTANOVA KULTURNO-SPORTSKI CENTAR «POŽAREVAC»
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Sportski centar "Požarevac" u Požarevcu, 8/12-55, 6/13-37, 3/15-200;
GRADSKI ŽENSKI HOR «BARILI»
Požarevac
Rešenje o imenovanju. direktora Ustanove Gradski ženski hor «Barili» Požarevac (Katalin Tasić), 3/15-199;
BUDžETSKI FOND ZA POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA POŽAREVCA
Požarevac
Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Požarevca, 3/15-187;
BUDžETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Požarevac
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2014. godinu, 4/14-86, 3/15-115;
BUDžETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Požarevac
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2015. godinu, 3/15-117;
PRIVREDA I POLjOPRIVREDA
Požarevac
Odluka o utvrđivanju erozionih područja na teritoriji Grada Požarevca, 3/15-109;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o javnim parkiralištima, 3/15-103;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015-2020, 3/15-126;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015-202, 3/15-127;