Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽAREVAC
Požarevac
Odluka o osnivanju Turističke organizacije Požarevac, 3/09-33-prečišćen tekst, 3/16-6;
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktorke ustanove Turistička organizacija Požarevac (Jelena Vukazić), 3/16-16;
TURISTIČKA ORGANIZACIJA POŽAREVAC
Požarevac
Statut Turističke organizacije Požarevac, 4/09-185, 3/16-13;
DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Požarevac (dr Dragan Rakić), 3/16-16;
DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Požarevac, 8/12-58, 6/13-39, 8/13-66, 18/13-65, 7/14-36, 3/16-18;
APOTEKA POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Apoteke Požarevac u Požarevcu, 8/12-58, 11/12-27, 6/13-40, 6/15-287, 13/15-258, 3/16-27;
SREDNjE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika «Nikola Tesla» u Kostolcu, 6/14-4, 7/15-7, 3/16-17;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na delu unutrašnjih voda na teritoriji Gradske opštine Kostolac, 3/16-1;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Požarevca i izdavanje potvrde o njihovoj smrti, 3/16-5;