Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o naknadi predsedniku, članovima i sekretaru, koji učestvuju u radu Komisije za planove Grada Požarevca, 10/13-15, 7/15-5;
GRADSKO VEĆE
Požarevac
Poslovnik o radu Gradskog veća Grada Požarevca,1/15-32, 7/15-11;
JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA“
Požarevac
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Požarevca (Mitar Karadžić), 7/15-8;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o imenovanju v. d. direktora JRDP ”Radio Požarevac” (Svetomir Mirković), 7/15-9;
JRDP „RADIO POŽAREVAC“
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JRDP „Radio Požarevac“, 6/13-31, 7/15-7;
JAVNA USTANOVA KULTURNO-SPORTSKI CENTAR «POŽAREVAC»
Požarevac
Odluka o osnivanju Javne ustanove kulturno-portski centar "Požarevac" u Požarevcu, 7/15-1-prečišćen tekst;
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Dositej Obradović» u Požarevcu, 6/14-6, 7/15-6;
SREDNjE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika «Nikola Tesla» u Kostolcu, 6/14-4, 7/15-7, 3/16-17;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca, 8/11-43, 2/12-93, 7/15-4;