Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o iznosu poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2011. godinu, 8/11-31;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Odluka o mreži Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, 8/11-39;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o strateškom partneru za realizaciju programa gasifikacije naselja na teritoriji Grada Požarevca, 8/11-30;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Požarevca, 8/11-34;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca, 8/11-43, 2/12-93, 7/15-4;