Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za brigu o starim licima Skupštine grada Požarevac, 8/13-65, 9/14-3;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući za odrasla i stara lica, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći i nege u kući, 9/14-6;