Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Miloš Savić» u Lučici, 6/14-13, 10/14-44, 6/15-292;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u stambenim jedinicama koje su u vlasništvu Grada, 8/14-5, 10/14-49;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o osnovnoj i dodatnoj podršci u obrazovanju, 10/14-35;
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Požarevac
Odluka o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca, 10/14-33;