Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Centar za socijalni rad, 8/12-50, 11/12-26, 6/13-32, 7/14-39 i 41;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Odluka o broju dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, 11/12-20;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o držanju domaćih životinja na području Grada Požarevca, 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60;