Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
OblastSlužbeni glasnik
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Grada Požarevca (Miroslav Ungurjanović), 6/16-3;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o prazniku Grada Požarevca i o slavi Požarevca 1/09-17;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o upotrebi grba i zastave Grada Požarevca, 1/09-13, 13/12-44;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o prihvatanju učešća opštine Požarevac u osnivanju Evroregiona «Đerdap-Srednji Dunav», 7/02-11;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za međunarodnu saradnju u okviru Evroregiona «Đerdap-Srednji Dunav», 7/02-22;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, 3/05-14;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave, 1/09-18, 6/13-25;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o potvrđivanju članstva Grada Požarevca u Stalnoj konferenciji gradova i opština-Savezu gradova i opština Srbije, 12/10-76;
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2015. godinu, 1/16-1;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Pravilnik o načinu rada i isplati naknada članovima stalnih i povremenih radnih tela koje obrazuje Skupština Grada Požarevca, 5/10-36;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o naknadi predsedniku, zameniku predsednika, članovima Komisije, njihovim zamenicima i službenim licima koji učestvuju u radu Komisije za vraćanje oduzetog zemljišta za Grad Požarevac, 1/11-35;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o naknadi predsedniku, članovima i sekretaru, koji učestvuju u radu Komisije za planove Grada Požarevca, 10/13-15, 7/15-5;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, članova/članica, sekretara i njihovih zamenika/zamenica u Gradskoj izbornoj komisiji u Požarevcu u stalnom sastavu, 6/16-8;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Poslovnik Gradske izborne komisije, 2/12-126;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova radnih tela Skupštine Grada Požarevca, 4/13-111, 8/13-60, 3/14-14 i 15, 7/14-38, 39 i 40, 8/14-2, 7/15-8, 13/15-261;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o obrazovanju Saveta za privatno preduzetništvo, 1/97-18;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za privatno preduzetništvo Skupštine Grada Požarevca, 4/13-115, 8/13-61, 18/13-64, 6/15-291;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Odluka o obrazovanju Saveta za brigu o starim licima, 2/98-20;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za brigu o starim licima Skupštine grada Požarevac, 8/13-65, 9/14-3;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Grada Požarevca, 6/16-6;