Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JKP ”Parking servis” u Požarevcu (Verica Savić), 10/13-221;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ u Požarevcu, 6/13-31, 10/13-225,13/14-356;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP „Parking servis“ Požarevac, 4/13-82;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Statut JKP „Parking servis“ Požarevac, 4/13-83;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga JKP „Parking servis“ Požarevac, 13/14-348;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Cenovnik usluga JKP „Parking servis“ Požarevac, 13/14-348;
JKP „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC
Požarevac
Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP „Parking servis“ Požarevac, 12/15-152;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju JP “Ljubičevo” u Požarevcu, 2/13-46;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora JP “Ljubičevo” u Požarevcu (Mirko Stojanović), 1/15-31;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP “Ljubičevo”, 6/13-32, 6/15-287;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na statut JP „Ljubičevo“ u Požarevcu, 4/13-91, 6/13-42;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Statut JP „Ljubičevo“ u Požarevcu, 4/13-92;
JP «LjUBIČEVO»
Požarevac
Odluka o utvrđivanju obavljanja minimuma procesa rada javnih preduzeća čiji je osnivač SO Požarevac, kao i drugih preduzeća u vreme štrajka, a u svemu prema članu 9. i 10. Zakona o štrajku, 2/98-18.
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Odluka o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad Požarevac, 2/12-25-prečišćen tekst;
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Centar za socijalni rad u Požarevcu, 5/09-82;
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Statut Ustanove Centar za socijalni rad Požarevac, 5/09-82;
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Centar za socijalni rad u Požarevcu (Branislav Popović), 5/13-20;
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Centar za socijalni rad, 8/12-50, 11/12-26, 6/13-32, 7/14-39 i 41;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Odluka o osnivanju Predškolske ustanove “Ljubica Vrebalov” Požarevac, 4/11-68-prečišćen tekst;
PREDŠKOLSKA USTANOVA „LjUBICA VREBALOV“
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“, 3/11-78;