Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 1.436 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (685,6 KiB, 103 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.394 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 670 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 748 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 615 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 111 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 294 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 536 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 91 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 215 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 622 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 24 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 14 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 423 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.783 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.528 преузимања)


  Статут града Пожаревца (681,6 KiB, 4.455 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Града Пожаревца (223,1 KiB, 50 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/