Dokumentacija

Službeni glasnici

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (3,7 MiB, 4.662 preuzimanja)

  Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Požarevca (109,2 KiB, 730 preuzimanja)

  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih (215,2 KiB, 86 preuzimanja)

  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 594 preuzimanja)

  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 358 preuzimanja)

  Plan nabavki za 2016. godinu (343,5 KiB, 160 preuzimanja)

  Plan nabavki za 2015. godinu (253,6 KiB, 385 preuzimanja)

  Plan nabavki za 2014. godinu (440,4 KiB, 1.408 preuzimanja)

  Izveštaj o radu Gradske uprave 2015 (2,9 MiB, 111 preuzimanja)

  Izveštaj o radu Gradske uprave 2014 (924,9 KiB, 460 preuzimanja)

  Izveštaj o radu Gradske uprave 2013 (898,7 KiB, 508 preuzimanja)

  Popisna lista osnovnih sredstava 2015 (608,1 KiB, 223 preuzimanja)

  Popisna lista osnovnih sredstava 2014 (547,0 KiB, 655 preuzimanja)

  Popisna lista osnovnih sredstava 2013 (494,9 KiB, 869 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (123,3 KiB, 1.571 preuzimanja)

  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (186,6 KiB, 828 preuzimanja)

  Statut grada Požarevca (675,1 KiB, 3.888 preuzimanja)

  Kolektivni ugovor Gradske uprave (213,7 KiB, 434 preuzimanja)

  Aneks I kolektivnog ugovora (28,4 KiB, 370 preuzimanja)

  Aneks II kolektivnog ugovora (27,8 KiB, 342 preuzimanja)

  Aneks III kolektivnog ugovora (153,6 KiB, 91 preuzimanja)

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/