Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (1,5 MiB, 7.555 преузимања)


  Организациона структура Градске управе (461,2 KiB, 108 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 954 преузимања)


  Информатор о раду Града Пожаревца (1,4 MiB, 47.887 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 1.222 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 263 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 395 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.387 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 1.329 преузимања)


  План набавки за 2021. годину (881,4 KiB, 69 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 513 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2020 (5,8 MiB, 23 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2019 (6,8 MiB, 237 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 548 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2020 (760,1 KiB, 898 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2019 (737,4 KiB, 288 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 1.248 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (180,4 KiB, 2.696 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 4.476 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 663 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 6.677 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 425 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/