Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (1,5 MiB, 6.986 преузимања)


  Организациона структура Градске управе (461,2 KiB, 4 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 889 преузимања)


  Информатор о раду Града Пожаревца (1,5 MiB, 47.447 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 1.151 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 229 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 347 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.339 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 1.270 преузимања)


  План набавки за 2021. годину (881,4 KiB, 32 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 473 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2019 (6,8 MiB, 159 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 504 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 926 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2020 (760,1 KiB, 822 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2019 (737,4 KiB, 197 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 1.166 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (180,4 KiB, 2.601 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 4.310 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 566 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 6.552 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 367 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/