Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 4.178 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 525 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 5.946 preuzimanja)


  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca (217,9 KiB, 1.007 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,5 KiB, 726 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,9 KiB, 287 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 49 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.063 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 958 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 211 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 223 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491,7 KiB, 452 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 226 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 440 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3,8 MiB, 352 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 766 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 514 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603,6 KiB, 343 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.187 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 2.888 preuzimanja)


  Aneks II Kolektivnog ugovora (476,0 KiB, 34 preuzimanja)


  SPORAZUM O PRODUŽENjU VAŽENjA KOLEKTIVNOG UGOVORA (475,3 KiB, 190 preuzimanja)


  Aneks I Kolektivnog ugovora (474,7 KiB, 258 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za Gradsku upravu Grada Požarevca (834,7 KiB, 396 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 5.538 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 42 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/