Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (984,4 KiB, 2.776 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 253 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.608 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 756 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 364 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 32 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 820 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 706 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 194 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 355 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 594 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 65 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 143 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 270 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 261 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 109 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 508 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.896 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 2.091 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 4.976 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (803,5 KiB, 72 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/