Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 4.504 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 565 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 6.002 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 810 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 7 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 79 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.087 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 994 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 239 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 246 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 478 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 256 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 515 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 369 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 810 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 550 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 378 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.232 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 3.065 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 119 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.653 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 66 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/