Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 2.083 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (685,6 KiB, 181 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.532 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 715 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 234 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 790 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 673 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 160 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 328 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 569 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 117 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 250 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 673 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 214 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 71 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 473 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.849 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.847 преузимања)


  Статут града Пожаревца (681,6 KiB, 4.735 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Града Пожаревца (223,1 KiB, 90 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (803,5 KiB, 10 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/