Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 4.784 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 604 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 6.039 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 862 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 32 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 103 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.115 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 1.035 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 271 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 277 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491,7 KiB, 510 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 287 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 576 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3,8 MiB, 394 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 839 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 583 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603,6 KiB, 418 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.263 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 3.207 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 172 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 5.802 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 92 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/