Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 3.843 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 491 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 5.884 preuzimanja)


  Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca (217,9 KiB, 966 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,5 KiB, 638 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,9 KiB, 255 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 22 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.036 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 918 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 182 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 191 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2017. godinu (491,7 KiB, 416 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 190 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 381 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2016 (3,8 MiB, 320 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 715 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 468 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2016 (603,6 KiB, 289 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.124 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 2.720 preuzimanja)


  SPORAZUM O PRODUŽENjU VAŽENjA KOLEKTIVNOG UGOVORA (475,3 KiB, 159 preuzimanja)


  Aneks I Kolektivnog ugovora (474,7 KiB, 212 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za Gradsku upravu Grada Požarevca (834,7 KiB, 293 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 5.387 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 5 preuzimanja)

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/