Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 5.866 преузимања)


  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије (230,4 KiB, 56 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 735 преузимања)


  Информатор о раду Града Пожаревца (1,4 MiB, 46.794 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 6.200 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 1.017 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 158 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 222 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.247 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 1.155 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 398 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 378 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2019 (6,8 MiB, 51 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 428 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 796 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2019 (737,4 KiB, 54 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 1.000 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 711 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.439 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 3.780 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 380 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 6.234 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 225 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/