Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (984,4 KiB, 3.111 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 289 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.673 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 786 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 457 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 68 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 856 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 741 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 6 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 7 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 229 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 13 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 144 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 177 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 298 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 141 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 542 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.938 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 2.252 преузимања)


  СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (475,3 KiB, 0 преузимања)


  Анекс I Колективног уговора (474,7 KiB, 45 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (834,7 KiB, 117 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.094 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/