Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 6.455 преузимања)


  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, Градском правобранилаштву Града Пожаревца и Служби интерне ревизије (230,4 KiB, 96 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 801 преузимања)


  Информатор о раду Града Пожаревца (1,5 MiB, 47.084 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 6.273 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (89,2 KiB, 1.088 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (220,8 KiB, 194 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 287 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.284 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 1.214 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 437 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 428 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2019 (6,8 MiB, 91 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 458 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 854 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2019 (737,4 KiB, 109 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 1.077 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 772 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.502 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 4.051 преузимања)


  Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца (731,3 KiB, 475 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 6.401 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 301 преузимања)

Упутство о раду трезора

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/