Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (2,6 MiB, 5.371 preuzimanja)


  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije (230,4 KiB, 13 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 682 preuzimanja)


  Informator o radu Gradske opštine Kostolac (642,8 KiB, 6.130 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 965 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 96 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 162 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.189 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 1.110 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 338 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2018. godinu (647,6 KiB, 338 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2019 (6,8 MiB, 15 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 359 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2017 (1,9 MiB, 695 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2019 (737,4 KiB, 13 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 933 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2017 (609,0 KiB, 648 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (286,7 KiB, 2.361 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 3.510 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 269 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 6.038 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 158 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/