Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 Raspored kancelarija

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (1,4 MiB, 12.967 preuzimanja)


  Organizaciona struktura Gradske uprave (461,2 KiB, 2.741 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 3.656 preuzimanja)

Informator o radu

  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 4.067 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 2.906 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 3.038 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 4.059 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 4.022 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2022. godinu (1,3 MiB, 234 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2021. godinu (881,4 KiB, 2.695 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2021 (9,7 MiB, 709 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2020 (5,8 MiB, 2.620 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2019 (6,8 MiB, 2.987 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2021 (762,8 KiB, 627 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2020 (760,1 KiB, 3.721 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2019 (737,4 KiB, 3.135 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (180,4 KiB, 5.520 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 10.700 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 3.887 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 10.142 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 3.211 preuzimanja)


  Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2022. godinu (2,7 MiB, 2.257 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

TABELA UKUPNO DODELjENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI

TABELA – OTVORENI POSTUPCI

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/