Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 1.216 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (685,6 KiB, 73 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.322 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 649 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 721 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 589 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 72 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 274 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 517 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 60 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 204 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 604 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 401 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 785 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 1.022 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.753 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.378 преузимања)


  Статут града Пожаревца (681,6 KiB, 4.391 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Града Пожаревца (223,1 KiB, 19 преузимања)


  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 691 преузимања)


  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 530 преузимања)


  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 470 преузимања)


  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 227 преузимања)


  Анекс IV колективног уговора (378,4 KiB, 96 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/