Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (984,4 KiB, 3.595 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 470 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.847 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 948 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 553 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 240 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.024 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 892 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 165 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 177 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 400 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 170 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 342 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 310 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 695 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 453 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 273 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (235,6 KiB, 2.093 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 2.539 преузимања)


  СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (475,3 KiB, 142 преузимања)


  Анекс I Колективног уговора (474,7 KiB, 190 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (834,7 KiB, 250 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.298 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/