Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (1,5 MiB, 8.958 preuzimanja)


  Organizaciona struktura Gradske uprave (461,2 KiB, 604 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 1.480 preuzimanja)


  Informator o radu Grada Požarevca (1,4 MiB, 49.126 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 1.784 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 771 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 905 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 1.896 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 1.837 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2021. godinu (881,4 KiB, 578 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 1.001 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2020 (5,8 MiB, 512 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2019 (6,8 MiB, 793 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 1.038 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2020 (760,1 KiB, 1.483 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2019 (737,4 KiB, 906 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 1.826 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (180,4 KiB, 3.260 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 5.265 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 1.368 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 7.433 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 978 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/