Dokumentacija

Službeni glasnici

Lokalne takse, naknade i doprinos

Strateški dokumenti

Planska dokumentacija

Registar propisa

Obrasci

Registracija stambenih zajednica

Lokalna poreska administracija

Tabele za osnovne i srednje škole

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

 

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, gradskog pravobranilaštvu Grada Požarevca i službi interne revizije Grada Požarevca (1,5 MiB, 11.047 preuzimanja)


  Organizaciona struktura Gradske uprave (461,2 KiB, 1.765 preuzimanja)


  Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca (804,6 KiB, 2.668 preuzimanja)


  Informator o radu Grada Požarevca (1,4 MiB, 50.767 preuzimanja)


  Odluka o izmeni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (89,2 KiB, 3.052 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (220,8 KiB, 1.942 preuzimanja)


  Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu (211,7 KiB, 2.070 preuzimanja)


  Zahtev za slobodan pristup informacijama (37,7 KiB, 3.094 preuzimanja)


  Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi (238,8 KiB, 3.036 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2021. godinu (881,4 KiB, 1.733 preuzimanja)


  Plan nabavki za 2019. godinu (471,4 KiB, 2.153 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2020 (5,8 MiB, 1.664 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2019 (6,8 MiB, 2.008 preuzimanja)


  Izveštaj o radu Gradske uprave 2018 (5,9 MiB, 2.222 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2020 (760,1 KiB, 2.717 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2019 (737,4 KiB, 2.127 preuzimanja)


  Popisna lista osnovnih sredstava 2018 (3,9 MiB, 3.058 preuzimanja)


  Spisak ovlašćenih zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Požarevca (180,4 KiB, 4.488 preuzimanja)


  Poslovnik Skupštine grada Požarevca (525,2 KiB, 7.849 preuzimanja)


  Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Požarevca (731,3 KiB, 2.747 preuzimanja)


  Statut grada Požarevca (483,6 KiB, 8.901 preuzimanja)


  Statutarna Odluka o izmenama i dopunama statuta Grada Požarevca (207,8 KiB, 2.215 preuzimanja)


  Građanski vodič kroz Odluku o budžetu za 2022. godinu (2,7 MiB, 1.234 preuzimanja)

Uputstvo o radu trezora

 Lokalni plan upravljanja otpadom (4.3 MiB)

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2018. godinu

Izveštaj o radu inspekcijskih organa za 2016.godinu 1 

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/