Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 1.719 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (685,6 KiB, 126 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.458 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 687 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 116 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 767 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 635 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 142 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 307 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 552 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 101 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 227 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 647 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 187 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 48 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 447 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.824 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.662 преузимања)


  Статут града Пожаревца (681,6 KiB, 4.550 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама Статута Града Пожаревца (223,1 KiB, 66 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/