Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Информатор о раду Градске општине Костолац (3,7 MiB, 4.530 преузимања)

  Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца (109,2 KiB, 716 преузимања)

  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених (215,2 KiB, 64 преузимања)

  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 577 преузимања)

  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 317 преузимања)

  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 147 преузимања)

  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 364 преузимања)

  План набавки за 2014. годину (440,4 KiB, 1.391 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 102 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 438 преузимања)

  Извештај о раду Градске управе 2013 (898,7 KiB, 495 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 195 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 637 преузимања)

  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 848 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.542 преузимања)

  Пословник Скупштине града Пожаревца (186,6 KiB, 811 преузимања)

  Статут града Пожаревца (675,1 KiB, 3.804 преузимања)

  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 420 преузимања)

  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 354 преузимања)

  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 323 преузимања)

  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 80 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/