Документација

Службени гласници

Локалне таксе, накнаде и допринос

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (2,6 MiB, 4.048 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 516 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.922 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 993 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 701 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 277 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,7 KiB, 42 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 1.058 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 945 преузимања)


  План набавки за 2019. годину (471,4 KiB, 202 преузимања)


  План набавки за 2018. годину (647,6 KiB, 213 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 444 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2018 (5,9 MiB, 218 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 419 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 346 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2018 (3,9 MiB, 751 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 502 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 329 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (286,7 KiB, 2.170 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (525,2 KiB, 2.832 преузимања)


  Анекс II Колективног уговора (476,0 KiB, 26 преузимања)


  СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (475,3 KiB, 182 преузимања)


  Анекс I Колективног уговора (474,7 KiB, 245 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (834,7 KiB, 350 преузимања)


  Статут града Пожаревца (483,6 KiB, 5.512 преузимања)


  Статутарна Одлука о изменама и допунама статута Града Пожаревца (207,8 KiB, 29 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/