Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 2.296 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (804,6 KiB, 213 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.564 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 742 преузимања)


  Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,5 KiB, 298 преузимања)


  Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (211,9 KiB, 11 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 801 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 681 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 175 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 338 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 576 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2017 (1,9 MiB, 11 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 126 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 260 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2017 (609,0 KiB, 229 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2016 (603,6 KiB, 89 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 485 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.874 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.934 преузимања)


  Статут града Пожаревца (644,3 KiB, 4.863 преузимања)


  Колективни уговор за Градску управу Града Пожаревца (803,5 KiB, 38 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/