Документација

Службени гласници

Стратешки документи

Планска документација

Регистар прописа

Обрасци

Регистрација стамбених заједница

Локална пореска администрација

Табеле за основне и средње школе

Контролне листе за инспекцијски надзор

 

  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца (5,4 MiB, 556 преузимања)


  Одлука о Градској управи Града Пожаревца (685,6 KiB, 25 преузимања)


  Информатор о раду Градске општине Костолац (642,8 KiB, 5.070 преузимања)


  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца (217,9 KiB, 604 преузимања)


  Захтев за слободан приступ информацијама (37,7 KiB, 672 преузимања)


  Кодекс понашања запослених у Градској управи (238,8 KiB, 520 преузимања)


  План набавки за 2017. годину (491,7 KiB, 34 преузимања)


  План набавки за 2016. годину (343,5 KiB, 236 преузимања)


  План набавки за 2015. годину (253,6 KiB, 467 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2016 (3,8 MiB, 17 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2015 (2,9 MiB, 169 преузимања)


  Извештај о раду Градске управе 2014 (924,9 KiB, 548 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2015 (608,1 KiB, 355 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2014 (547,0 KiB, 744 преузимања)


  Пописна листа основних средстава 2013 (494,9 KiB, 971 преузимања)


  Списак овлашћених запослених у Градској управи Града Пожаревца (123,3 KiB, 1.695 преузимања)


  Пословник Скупштине града Пожаревца (466,6 KiB, 1.092 преузимања)


  Статут града Пожаревца (681,6 KiB, 4.188 преузимања)


  Колективни уговор Градске управе (213,7 KiB, 583 преузимања)


  Анекс I колективног уговора (28,4 KiB, 468 преузимања)


  Анекс II колективног уговора (27,8 KiB, 422 преузимања)


  Анекс III колективног уговора (153,6 KiB, 176 преузимања)


  Анекс IV колективног уговора (378,4 KiB, 48 преузимања)

 Локални план управљања отпадом (4.3 MiB)

Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/