Буџет

2022

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Одлука о буџету града Пожаревца за 2022. годину

Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца за 2022. годину

Ревидирано Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Преглед измена Анекса 5 Упутства за израду програмског буџета


Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину

Модел предлога финансијског плана

Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022. годину

Прилог 2- Обрасци за планирање програмског буџета за 2022. годину

Прилог 3 – Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину

Прилог 4 – Образац захтева за капиталне пројекте чија је реализација у току

Прилог 5 – Образац захтева за финансирање капиталног пројекта

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за 2022. годину

2021

ОДЛУКА О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2021. годину

Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца за 2021. годину

Ревидирано Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Модел предлога финансијског плана

Прилог 1-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину

Прилог 2-Обрасци за планирање програмског буџета за 2021. годину

Прилог 3-Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Прилог 4-Образац захтева за капиталне пројекте чија је реализација у току

Прилог 5-Образац захтева за финансирање капиталног пројекта

План поступног увођења РОБ-а у поступак припреме и доношење буџета Града Пожаревца за 2021. годину

2020

ОДЛУКА О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-септембар 2020. године

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2020. годину – Ребаланс 1

Одлука о буџету Града Пожаревца за 2020. годину

Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Кратак приказ Нацрта буџета за 2020. годину

Модел предлога  финансијског плана

Прилог 1-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину

Прилог 2-Обрасци за програмси буџет 2020.

Прилог 3-Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Упутство за припрему програмског буџета

Униформни програми и програмске активности ЈЛС

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Упутство за праћење и извештавање о учинку програма

 План поступног увођења РОБ-а у поступак припреме и доношења буџета Града Пожаревца за 2020. годину

2019

ОДЛУКА О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-цептембар 2019. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2019. годину – Ребаланс 1

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину

 Одлука о буџету Града Пожаревца за 2019. годину

Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца за 2019. годину

 Ревидирано упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

 Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину


Прилози – обрасци за 2019. годину

 Модел предлога финансијског плана

 Прилог 1

 Прилог 2

 Прилог 3

 Прилог 4


 Упутство за припрему програмског буџета

 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

 Униформни програми и програмске активности ЈЛС

 Упутство за праћење и извештавање о учинку


Капитални пројекти Града Пожаревца

Извршење планираних капиталних инвестиција за 2017. годину


План поступног увођења РОБ у поступак припреме и доношења буџета Града Пожаревца за 2019. годину

2018

Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2018. годину

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2018. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2018. годину – Ребаланс 2

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину -Ребаланс 2

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2018. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2018 годину – Ребаланс 1

Одлука о изменама одлуке о Буџету Града Пожаревца – 2018 Ребаланс 1

 Одлука о буџету Града Пожаревца за 2018. годину

  Кратак Нацрт буџета Града Пожаревца за 2018. годину

  Ревидирано упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама

  Прилог 1 Преглед броја запослених и средства за плате за 2018. годину

 Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

  Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину

  Униформни програми и програмске активности ЈЛС

  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

 Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

 Модел Предлога Финансијског Плана

 Прилог 1

 Прилог 2

 Прилог 3

 Прилог 4

 Прилог 5

 Прилог 6

2017

 Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2017. годину

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2017. године

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2017. године 

 Одлука о буџету – ребаланс 1 за 2017. годину

 Одлука о буџету за 2017. годину


 Нацрт буџета за 2017. годину

 Циљеви програма и програмсмских активности за програм. структуру буџета

 Обрасци и програмски буџет

 Прилог 1 – преглед броја запослених и средства за плате

 Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

 Прилог 3 – комисије и уговори

 Ревидирано упутство за 2017.

 Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти

 Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета


 Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2017. године

 Обрасци – програм, програмска активност, пројекат

 Капитални пројекти у периоду 2017 – 2019

 Остали обрасци за 2017. годину