Буџет

2017

 Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2017. годину

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2017. године

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2017. године 

 Одлука о буџету – ребаланс 1 за 2017. годину

 Одлука о буџету за 2017. годину


 Нацрт буџета за 2017. годину

 Циљеви програма и програмсмских активности за програм. структуру буџета

 Обрасци и програмски буџет

 Прилог 1 – преглед броја запослених и средства за плате

 Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

 Прилог 3 – комисије и уговори

 Ревидирано упутство за 2017.

 Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти

 Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета


 Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2017. године

 Обрасци – програм, програмска активност, пројекат

 Капитални пројекти у периоду 2017 – 2019

 Остали обрасци за 2017. годину