Буџет

2019

Капитални пројекти Града Пожаревца

План поступног увођења РОБ у поступак припреме и доношења буџета Града Пожаревца за 2019. годину

2018

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2018 годину – Ребаланс 1

Одлука о изменама одлуке о Буџету Града Пожаревца – 2018 Ребаланс 1

 Одлука о буџету Града Пожаревца за 2018. годину

  Кратак Нацрт буџета Града Пожаревца за 2018. годину

  Ревидирано упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама

  Прилог 1 Преглед броја запослених и средства за плате за 2018. годину

 Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

  Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину

  Униформни програми и програмске активности ЈЛС

  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

 Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

 Модел Предлога Финансијског Плана

 Прилог 1

 Прилог 2

 Прилог 3

 Прилог 4

 Прилог 5

 Прилог 6

2017

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2017. године

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2017. године 

 Одлука о буџету – ребаланс 1 за 2017. годину

 Одлука о буџету за 2017. годину


 Нацрт буџета за 2017. годину

 Циљеви програма и програмсмских активности за програм. структуру буџета

 Обрасци и програмски буџет

 Прилог 1 – преглед броја запослених и средства за плате

 Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

 Прилог 3 – комисије и уговори

 Ревидирано упутство за 2017.

 Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти

 Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета


 Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2017. године

 Обрасци – програм, програмска активност, пројекат

 Капитални пројекти у периоду 2017 – 2019

 Остали обрасци за 2017. годину

2016

 Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца

 Одлука – Ребаланс 2

 Одлука – Ребаланс 1

 Одлука о буџету

 Нацрт буџета за 2016. годину

 Кратак приказ буџета за 2016. годину

 Финансијски план

 Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Ребаланс 2

 Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Ребаланс 1

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца

 Модел предлога финансијског плана корисника

 Допис корисницима за припрему финансијских планова за 2016. годину

 Упутство за припрему Буџета Града Пожаревца за 2016. годину

 Обрасци – програм, програмска активност

 Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

 Остали обрасци за 2016. годину

2015

 Одлука о завршном рачуну буџета града Пожаревца

 Одлука – Ребаланс 2

 Одлука – Ребаланс 1

 Финансијски план – ребаланс 2

 Финансијски план – ребаланс 1

 Финансијски план

 Одлука о Буџету града Пожревца

 Приказ Нацрта буџета за 2015. годину

 Допис – упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину

 Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину

 Модел предлога финансијског плана корисника

 Обрасци захтева за припрему финансијских планова за 2015. годину

 Обрасци – предлог програма – програмска активност

 Капитални пројекти

2014

 Одлука о завршном рачуну буџета града Пожаревца

 Нацрт буџета за 2014. годину

 Допис корисницима-израда финансијских планова за 2014. годину

 Обрасци захтева за припрему финансијских планова за 2014. годину

 Преглед капиталних пројеката

 Пројектни обрасци 2014

 Упутство за припрему буџета за 2014. годину

 Модел предлога финансијског плана корисника

2013

 Одлука о завршном рачуну буџета града Пожаревца

 Допис корисницима-израда финансијских планова за 2013. годину

 Обрасци захтева за припрему финансијских планова за 2013. годину

 Упутство за припрему буџета за 2013. годину

 Методологија израде предлога финансијског плана буџетског корисника за 2013. годину

2012

 Одлука о завршном рачуну буџета града Пожаревца