Буџет

2019

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-цептембар 2019. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2019. годину – Ребаланс 1

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину

 Одлука о буџету Града Пожаревца за 2019. годину

Кратак приказ Нацрта буџета Града Пожаревца за 2019. годину

 Ревидирано упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

 Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину


Прилози – обрасци за 2019. годину

 Модел предлога финансијског плана

 Прилог 1

 Прилог 2

 Прилог 3

 Прилог 4


 Упутство за припрему програмског буџета

 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

 Униформни програми и програмске активности ЈЛС

 Упутство за праћење и извештавање о учинку


Капитални пројекти Града Пожаревца

Извршење планираних капиталних инвестиција за 2017. годину


План поступног увођења РОБ у поступак припреме и доношења буџета Града Пожаревца за 2019. годину

2018

Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2018. годину

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2018. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2018. годину – Ребаланс 2

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину -Ребаланс 2

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2018. године

 Финансијски планови директних корисника буџетских средстава за 2018 годину – Ребаланс 1

Одлука о изменама одлуке о Буџету Града Пожаревца – 2018 Ребаланс 1

 Одлука о буџету Града Пожаревца за 2018. годину

  Кратак Нацрт буџета Града Пожаревца за 2018. годину

  Ревидирано упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама

  Прилог 1 Преглед броја запослених и средства за плате за 2018. годину

 Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

  Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину

  Униформни програми и програмске активности ЈЛС

  Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

 Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

 Модел Предлога Финансијског Плана

 Прилог 1

 Прилог 2

 Прилог 3

 Прилог 4

 Прилог 5

 Прилог 6

2017

 Одлука о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2017. годину

 Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 2

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар – септембар 2017. године

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар-јун 2017. године 

 Одлука о буџету – ребаланс 1 за 2017. годину

 Одлука о буџету за 2017. годину


 Нацрт буџета за 2017. годину

 Циљеви програма и програмсмских активности за програм. структуру буџета

 Обрасци и програмски буџет

 Прилог 1 – преглед броја запослених и средства за плате

 Прилог 2 – Преглед капиталних пројеката

 Прилог 3 – комисије и уговори

 Ревидирано упутство за 2017.

 Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти

 Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета


 Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2017. године

 Обрасци – програм, програмска активност, пројекат

 Капитални пројекти у периоду 2017 – 2019

 Остали обрасци за 2017. годину